ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 125119
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boehmeria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 741
Collected date

วันที่เก็บ

25 Feb 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

592
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

90    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7394 Boehmeria sp. Serm s.n.
2. 11920 Boehmeria sp. Serm 106
3. 13079 Boehmeria sp. P. Srisanga 475
4. 15206 Boehmeria sp. P. Srisanga 921
5. 15370 Boehmeria sp. P. Suksathan 1799
6. 16786 Boehmeria sp. P. Srisanga 1263
7. 22254 Boehmeria sp. P. Srisanga 2314
8. 25960 Boehmeria sp. P. Suksathan 3616.1
9. 28310 Boehmeria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-10(5)
10. 30190 Boehmeria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-55
11. 30222 Boehmeria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-7-1-1
12. 35568 Boehmeria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8398
13. 38775 Boehmeria sp. C. Maknoi 2445
14. 40442 Boehmeria sp. C. Maknoi 2813
15. 42213 Boehmeria sp. Wang Hong 8392
16. 45054 Boehmeria sp. M. Tanaros 456
17. 50294 Boehmeria sp. H. Takahashi T-63514
18. 51092 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 2698
19. 52293 Boehmeria sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1535
20. 52958 Boehmeria sp. C. Maknoi 3957
21. 54231 Boehmeria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8251
22. 55392 Boehmeria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8349
23. 55416 Boehmeria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8404
24. 62830 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 10042
25. 64494 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3043
26. 64498 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3047
27. 64521 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3070
28. 64537 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3086
29. 64568 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3117
30. 65681 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 10171
31. 66403 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3188
32. 68177 Boehmeria sp. C. Maknoi 4282
33. 68327 Boehmeria sp. C. Maknoi 4430
34. 72987 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 10768
35. 73381 Boehmeria sp. C. Lakoet 0539
36. 73395 Boehmeria sp. C. Lakoet 0553
37. 73426 Boehmeria sp. C. Lakoet 0584
38. 75039 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11085
39. 77034 Boehmeria sp. V. Nguanchoo 530
40. 77653 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11577
41. 78365 Boehmeria sp. V. Nguanchoo 136
42. 80314 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-130
43. 80445 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-260
44. 80511 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-326
45. 81730 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11765
46. 81799 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11833
47. 81814 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11848
48. 81860 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11894
49. 81943 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11976
50. 81987 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 12020
51. 83004 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 12388
52. 84166 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 4952
53. 84190 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 4976
54. 85055 Boehmeria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3290
55. 85881 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 12534
56. 86018 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-022
57. 88386 Boehmeria sp. N. Muangyen 238
58. 88430 Boehmeria sp. N. Muangyen 282
59. 89082 Boehmeria sp. N. Muangyen 673
60. 89701 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 5687
61. 91694 Boehmeria sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3671
62. 92638 Boehmeria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-029
63. 93603 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5786
64. 95130 Boehmeria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-169
65. 98147 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-027
66. 100737 Boehmeria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-340
67. 102496 Boehmeria sp. V. Nguanchoo 744
68. 104298 Boehmeria sp. S. Kamonnate 864
69. 110196 Boehmeria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1069
70. 111639 Boehmeria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-162
71. 111519 Boehmeria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-042
72. 113163 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6766
73. 113359 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-60
74. 113623 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-324
75. 113933 Boehmeria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-183
76. 114042 Boehmeria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-292
77. 114171 Boehmeria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-421
78. 114241 Boehmeria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-057
79. 114259 Boehmeria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-075
80. 114471 Boehmeria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4816
81. 116664 Boehmeria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-287
82. 116804 Boehmeria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-427
83. 120642 Boehmeria sp. N. Muangyen 2625
84. 122573 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1533
85. 122631 Boehmeria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-102
86. 123012 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-6
87. 123023 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-17
88. 123160 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-154
89. 123223 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-217
90. 123461 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-455

ปิด

QR code