ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 124988
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Smilacaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3564
Collected date

วันที่เก็บ

11 Mar 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1400
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

117    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 414 Smilax sp. W. Nanakorn et al. 414
2. 27246 Smilax sp. K. Wangwasit 51222 29
3. 27342 Smilax sp. P. Kumphet s.n.
4. 31016 Smilax sp. K. Kertsawang 722
5. 30304 Smilax sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1259
6. 37064 Smilax sp. P. Suksathan 4633
7. 48712 Smilax sp. K. Iwatsuki, G. Murata, H.G. Gutierrez P 803
8. 52697 Smilax sp. C. Maknoi 2866
9. 52769 Smilax sp. C. Maknoi 2938
10. 53803 Smilax sp. C. Maknoi 3084
11. 62126 Smilax sp. D. Khrueasan MS 411
12. 70409 Smilax sp. C. Maknoi 3276
13. 70431 Smilax sp. C. Maknoi 3298
14. 70447 Smilax sp. C. Maknoi 3314
15. 79247 Smilax sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 442
16. 84413 Smilax sp. K. Kertsawang 3267
17. 91945 Smilax sp. K. Kertsawang 3510
18. 92797 Smilax sp. D. Argyriou 672
19. 98605 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 82
20. 98799 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 276
21. 107543 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 328
22. 110099 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 972
23. 111199 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 147
24. 111250 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 198
25. 112334 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1111
26. 112744 Smilax sp. N. Muangyen 2231
27. 112957 Smilax sp. K. Kertsawang 3795
28. 114095 Smilax sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 345
29. 114915 Smilax sp. T. Choopan et al. 2018 180
30. 115148 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 683
31. 115149 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 684
32. 115470 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1362
33. 116158 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6810
34. 116241 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6893
35. 118086 Smilax sp. N. Pan-in 46
36. 118104 Smilax sp. N. Pan-in 64
37. 118126 Smilax sp. N. Pan-in 86
38. 118137 Smilax sp. N. Pan-in 97
39. 118309 Smilax sp. K. Inthamma 197
40. 118506 Smilax sp. K. Kertsawang 3812
41. 118812 Smilax sp. K. Inthamma 391
42. 119007 Smilax sp. K. Inthamma 594
43. 121290 Smilax sp. N. Boonruang 351
44. 121729 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1790
45. 122620 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 91
46. 122858 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 328
47. 122859 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 329
48. 124467 Smilax sp. Natdanai Pan-in PSD 20
49. 124766 Smilax sp. N. Muangyen 3343
50. 127799 Smilax sp. Natdanai Pan-in 175
51. 127838 Smilax sp. Natdanai Pan-in 214
52. 128141 Smilax sp. K. Inthamma 999
53. 128297 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2098
54. 128508 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2309
55. 129170 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2717
56. 130968 Smilax sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1241
57. 133660 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 445
58. 133661 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 446
59. 132511 Smilax sp. W. Pongamornkul 7391
60. 132530 Smilax sp. W. Pongamornkul 7468
61. 132707 Smilax sp. Anchalee Nuammee 585
62. 132761 Smilax sp. Anchalee Nuammee 639
63. 132772 Smilax sp. Anchalee Nuammee 650
64. 132821 Smilax sp. W. Pongamornkul 7589
65. 133408 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 191
66. 133580 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 365
67. 133700 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 485
68. 133716 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 501
69. 133802 Smilax sp. Suchanya Kantasa K 75
70. 134230 Smilax sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3664
71. 134597 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3232
72. 135882 Smilax sp. W. Pongamornkul 7850
73. 135989 Smilax sp. W. Pongamornkul 7951
74. 136009 Smilax sp. W. Pongamornkul 7971
75. 136318 Smilax sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 237
76. 136319 Smilax sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 238
77. 136348 Smilax sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 267
78. 136374 Smilax sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3399
79. 136384 Smilax sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3409
80. 137871 Smilax sp. K. Inthamma 1455
81. 136578 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3603
82. 136594 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3619
83. 136614 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3639
84. 137525 Smilax sp. K. Inthamma 1109
85. 137688 Smilax sp. K. Inthamma 1272
86. 137692 Smilax sp. K. Inthamma 1276
87. 137795 Smilax sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1379
88. 137899 Smilax sp. K. Inthamma 1483
89. 137907 Smilax sp. K. Inthamma 1491
90. 137934 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2828
91. 138047 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2941
92. 138051 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2945
93. 138184 Smilax sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3078
94. 138289 Smilax sp. K. Inthamma 1565
95. 138290 Smilax sp. K. Inthamma 1566
96. 138349 Smilax sp. K. Inthamma 1625
97. 138442 Smilax sp. K. Inthamma 1718
98. 138453 Smilax sp. K. Inthamma 1729
99. 138649 Smilax sp. Natdanai Pan-in 524
100. 138683 Smilax sp. Natdanai Pan-in 558
101. 138709 Smilax sp. Natdanai Pan-in 584
102. 138828 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3707
103. 139212 Smilax sp. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 13064
104. 139444 Smilax sp. Supalak Pumikong 2022 7
105. 139677 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3919
106. 140770 Smilax sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101814
107. 140920 Smilax sp. W. Pongamornkul 8085
108. 140922 Smilax sp. W. Pongamornkul 8087
109. 141110 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3123
110. 141363 Smilax sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4178
111. 141667 Smilax sp. Suchanya Kantasa SK 172
112. 141683 Smilax sp. Suchanya Kantasa SK 188
113. 141823 Smilax sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3809
114. 142096 Smilax sp. W. Pongamornkul 8599
115. 142386 Smilax sp. W. Pongamornkul 8687
116. 142765 Smilax sp. C. Maknoi et al. 5397
117. 142852 Smilax sp. C. Maknoi et al. 5828

ปิด

QR code