ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 125010
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cardiospermum halicacabum L.
Family name

ชื่อวงศ์

Sapindaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 632
Collected date

วันที่เก็บ

23 Feb 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4071 Cardiospermum halicacabum L. W. Nanakorn et al. 4071
2. 8397 Cardiospermum halicacabum L. W. Nanakorn et al. 8397
3. 24791 Cardiospermum halicacabum L. K. Kertsawang 352
4. 29361 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri 2618
5. 38240 Cardiospermum halicacabum L. P. Wessumritt 190
6. 40666 Cardiospermum halicacabum L. S. Watthana, P. Srisanga 3066
7. 45865 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 3681
8. 48023 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri 7191
9. 48051 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri 7219
10. 55439 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8427
11. 55672 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8472
12. 55736 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8536
13. 56054 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8833
14. 57189 Cardiospermum halicacabum L. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 304
15. 58406 Cardiospermum halicacabum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 9441
16. 62389 Cardiospermum halicacabum L. Romklao Botanical Garden 2554 329
17. 62989 Cardiospermum halicacabum L. S. Sawangsawat 110
18. 65928 Cardiospermum halicacabum L. K. Srithi 220
19. 68319 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 4422
20. 71500 Cardiospermum halicacabum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1037
21. 75922 Cardiospermum halicacabum L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95277
22. 76764 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 4686
23. 76784 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 4745
24. 78984 Cardiospermum halicacabum L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 180
25. 84233 Cardiospermum halicacabum L. S. Watthana, P. Srisanga 3066
26. 86156 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 160
27. 86546 Cardiospermum halicacabum L. W. Tanming 769
28. 88874 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 8475
29. 90006 Cardiospermum halicacabum L. Alita Boonchuwong 7
30. 90007 Cardiospermum halicacabum L. Benjawan Phachang 1
31. 90019 Cardiospermum halicacabum L. Naphaporn Chumprai 3
32. 90029 Cardiospermum halicacabum L. Pimchanok Rungrueng 9
33. 90048 Cardiospermum halicacabum L. Titima Mataw 7
34. 90408 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 330
35. 91957 Cardiospermum halicacabum L. K. Kertsawang 3522
36. 93910 Cardiospermum halicacabum L. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe, Kyaw Kine 28729
37. 95200 Cardiospermum halicacabum L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 239
38. 95418 Cardiospermum halicacabum L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, P. Tatiya 5080
39. 95909 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 1865
40. 96247 Cardiospermum halicacabum L. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4432
41. 105265 Cardiospermum halicacabum L. C. Maknoi 6501
42. 106939 Cardiospermum halicacabum L. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 650
43. 111027 Cardiospermum halicacabum L. K. Kertsawang 4596
44. 112514 Cardiospermum halicacabum L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1291
45. 113010 Cardiospermum halicacabum L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6615
46. 113125 Cardiospermum halicacabum L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6730
47. 114749 Cardiospermum halicacabum L. Thitiporn Pingyot 274
48. 120996 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 2978
49. 121069 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 3051
50. 122607 Cardiospermum halicacabum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1567
51. 124731 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 3308
52. 124922 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 3499
53. 125050 Cardiospermum halicacabum L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 672
54. 126924 Cardiospermum halicacabum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1655
55. 130137 Cardiospermum halicacabum L. N. Muangyen 3787
56. 131345 Cardiospermum halicacabum L. K. Srithi MJU 168
57. 134158 Cardiospermum halicacabum L. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3623
58. 134760 Cardiospermum halicacabum L. T. Choopan et al. 2020 212
59. 137231 Cardiospermum halicacabum L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103649
60. 140766 Cardiospermum halicacabum L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100348
61. 141202 Cardiospermum halicacabum L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3215
62. 141942 Cardiospermum halicacabum L. W. La-ongsri 949

ปิด

QR code