ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 125382
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiorrhiza sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7125
Collected date

วันที่เก็บ

18 Sep 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 15 cm high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

148    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3730 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 3730
2. 9351 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 9351
3. 20419 Ophiorrhiza sp. P. Thongson 164
4. 23193 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2573
5. 23196 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2576
6. 23949 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 581
7. 27667 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 853
8. 29708 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 987
9. 30986 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 692
10. 31077 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2752
11. 31321 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 785
12. 31570 Ophiorrhiza sp. A. Keratikornkol 357
13. 31827 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 1545
14. 37156 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2038
15. 38939 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2609
16. 40281 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2643
17. 40858 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6078
18. 38398 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2170
19. 38516 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2288
20. 38803 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2473
21. 38918 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2588
22. 40444 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2815
23. 40673 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
24. 47967 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 7135
25. 50021 Ophiorrhiza sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49909
26. 50542 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu Cx00217
27. 50639 Ophiorrhiza sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 195
28. 51106 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 2712
29. 51616 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1289
30. 52585 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1671
31. 54379 Ophiorrhiza sp. T. Yingkhachorn 57
32. 55321 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8278
33. 56307 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051330
34. 56467 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051209
35. 56504 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051144
36. 56543 Ophiorrhiza sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051438
37. 58615 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9650
38. 59188 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9725
39. 60178 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 6008
40. 61746 Ophiorrhiza sp. Ling Shein Man 087553
41. 62323 Ophiorrhiza sp. Romklao Botanical Garden 0610/2555
42. 62715 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1139
43. 62718 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1142
44. 64045 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6961
45. 63419 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 825
46. 64314 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 632
47. 65361 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2429
48. 68666 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3030
49. 68677 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3041
50. 68796 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089619
51. 68808 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089634
52. 68949 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089507
53. 69428 Ophiorrhiza sp. Zhou-Shishun 7034
54. 70418 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 3285
55. 71269 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 978
56. 73207 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11379
57. 73139 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11309
58. 73812 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 53
59. 74970 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6616
60. 75156 Ophiorrhiza sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2353
61. 75422 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095543
62. 76267 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7117
63. 75556 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094474
64. 79252 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-447
65. 83787 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2814
66. 84156 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 4942
67. 84240 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
68. 85327 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7975
69. 84934 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4018
70. 85159 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 268
71. 85417 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8065
72. 85458 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8157
73. 85510 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8209
74. 85821 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12474
75. 85824 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & W. Tanming 12477
76. 85845 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12498
77. 86214 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-218
78. 86537 Ophiorrhiza sp. W. Tanming 989
79. 86077 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-081
80. 87095 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 389/58
81. 87096 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 390/58
82. 88486 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 338
83. 88496 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 348
84. 90791 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3399
85. 92672 Ophiorrhiza sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-063
86. 97147 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 531
87. 97120 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 504
88. 97390 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
89. 97394 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
90. 97395 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
91. 97400 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
92. 97401 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
93. 97403 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
94. 97405 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
95. 97408 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
96. 98612 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-089
97. 100841 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 568
98. 100722 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-325
99. 100729 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-332
100. 101716 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 6257
101. 104776 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 5652
102. 105529 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6872
103. 105599 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7027
104. 106892 Ophiorrhiza sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 603
105. 110078 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 951
106. 110652 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5767
107. 111376 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-324
108. 111379 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-327
109. 112658 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2145
110. 112780 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2267
111. 113218 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3912
112. 113221 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3915
113. 113591 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-292
114. 113338 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-39
115. 113471 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-172
116. 113492 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-193
117. 113857 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-107
118. 114059 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-309
119. 115308 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 843
120. 116810 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-002
121. 116919 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-111
122. 117136 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2403
123. 117157 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2424
124. 117750 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-120
125. 117838 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-208
126. 117958 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-328
127. 118010 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-380
128. 118458 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 357
129. 118835 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 413
130. 123264 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-258
131. 123395 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-389
132. 123456 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-450
133. 123714 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-251
134. 123835 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-372
135. 123849 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-386
136. 124626 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 3203
137. 128607 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2047
138. 128814 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2254
139. 131528 Ophiorrhiza sp. Chusie Trisonthi BD 139
140. 132125 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2934
141. 132153 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2962
142. 132416 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 7258
143. 132459 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 7301
144. 132653 Ophiorrhiza sp. A. Nuammee 531
145. 132929 Ophiorrhiza sp. S. Pumikong 2019 90
146. 136596 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3621
147. 136599 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3624
148. 137195 Ophiorrhiza sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103892

ปิด

QR code