ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 125447
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein
Family name

ชื่อวงศ์

Hypericaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 572
Collected date

วันที่เก็บ

25 Mar 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high, inflorescence panicle, terminal or axillary white or pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

230
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 6
2. 587 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 587
3. 3976 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 3976
4. 5160 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 5160
5. 6389 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 6389
6. 6216 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 6216
7. 8020 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 8020
8. 8184 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Nanakorn et al. 8184
9. 10845 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein S. Watthana 98
10. 14220 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Morakot 8
11. 25809 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Bot. KU 2006 6
12. 29474 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein C. Glamwaewwong 1286
13. 37431 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein J.F. Maxwell 06 240
14. 38575 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein C. Maknoi, P. Srisanga 2347
15. 56472 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51231
16. 58950 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Li-Jianwu 509
17. 61843 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Ling Shein Mang 87321
18. 62490 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Romklao Botanical Garden 2555 430
19. 66063 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein K. Srithi 77
20. 66736 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein C. Maknoi 4230
21. 68840 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89668
22. 69580 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Zhou-Shishun 7045
23. 69880 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Hong Mang 53282
24. 71326 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Pongamornkul 3766
25. 71946 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Ratchuporn Spanuchat s.n.
26. 73061 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein M. Norsaengsri 11229
27. 73067 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein M. Norsaengsri 11235
28. 73793 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Pongamornkul 4203
29. 79158 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 353
30. 83621 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein S. Bunma s.n.
31. 83622 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein S. Bunma s.n.
32. 85036 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3270
33. 92679 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 70
34. 94782 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Chusie, K. Srithi HBY 73
35. 96040 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4224
36. 105837 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Chusie Trisonthi, Kamonnate Srithi TVK 104
37. 108493 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein T. Choopan et al. 2017 201
38. 111572 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 95
39. 114451 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4796
40. 114733 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Thitiporn Pingyot 258
41. 115513 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1405
42. 117537 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1629
43. 118851 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein K. Inthamma 429
44. 120936 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein N. Muangyen 2918
45. 127348 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1980
46. 130884 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1157
47. 139362 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1936
48. 139518 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein T. Choopan et al. 2021 171
49. 140525 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100149
50. 140526 Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100344

ปิด

QR code