ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 125741
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Careya arborea Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

LECYTHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Se je na (Karen-Chiang Mai)
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Punchay 673
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jul 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, in open area near corn field; Leaves were cooked.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 624 Careya arborea Roxb. W. Nanakorn et al. 624
2. 11580 Careya arborea Roxb. Sucheera s.n.
3. 29204 Careya arborea Roxb. S. Watthana 2203
4. 34384 Careya arborea Roxb. Warintorn K. 08-213
5. 38375 Careya arborea Roxb. C. Maknoi & P. Srisanga 2147
6. 40040 Careya arborea Roxb. M. Norsaengsri 5145
7. 40478 Careya arborea Roxb. S. Thampitak 6
8. 46630 Careya arborea Roxb. M. Norsaengsri 3601
9. 46649 Careya arborea Roxb. M. Norsaengsri 3620
10. 53862 Careya arborea Roxb. C. Maknoi 3144
11. 58954 Careya arborea Roxb. Li-Jianwu 543
12. 60108 Careya arborea Roxb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2269
13. 62655 Careya arborea Roxb. M. Pinyosak 220
14. 66218 Careya arborea Roxb. W. Pongamornkul 3256
15. 67199 Careya arborea Roxb. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 712
16. 67548 Careya arborea Roxb. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 814
17. 71378 Careya arborea Roxb. W. Pongamornkul 3818
18. 73221 Careya arborea Roxb. M. Norsaengsri 11393
19. 74731 Careya arborea Roxb. W. Pongamornkul 04205
20. 76228 Careya arborea Roxb. C. Maknoi 6774
21. 79175 Careya arborea Roxb. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-370
22. 83139 Careya arborea Roxb. W. Pongamornkul 4674
23. 92345 Careya arborea Roxb. Khin Myo Htwe 031353
24. 92915 Careya arborea Roxb. D. Argyriou 49
25. 93160 Careya arborea Roxb. N. Turreira-Garcia 385PR
26. 93168 Careya arborea Roxb. N. Turreira-Garcia 379SP
27. 93354 Careya arborea Roxb. S. Samosorn 05
28. 94809 Careya arborea Roxb. Chusie & K. Srithi PK080
29. 94970 Careya arborea Roxb. D. Argyriou 492
30. 97022 Careya arborea Roxb. C. Maknoi 5462
31. 110411 Careya arborea Roxb. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5529
32. 115052 Careya arborea Roxb. K. Phromnoi 3
33. 120944 Careya arborea Roxb. N. Muangyen 2926
34. 135071 Careya arborea Roxb. T. Choopan et al. 2021-57
35. 139871 Careya arborea Roxb. Phoe La Pyae 30
36. 140536 Careya arborea Roxb. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100192

ปิด

QR code