ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 13329
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lycopodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LYCOPODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

McDonald et al. 5695
Collected date

วันที่เก็บ

12 May 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dense sclerophyllous, short-tree forest, canopy 2-4 m high, some emergent to 7 m; associates include Ardisia, Lithocarpus, Elaeocarpus, Melastoma, Schima, Syzygium and Vaccinium. Common stoloniferous creeper, light green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kampot, Cambodia
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 72606 Lycopodium sp. David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4946
2. 75599 Lycopodium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094617
3. 78043 Lycopodium sp. W. Pongamornkul 4388
4. 79884 Lycopodium sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097521
5. 111243 Lycopodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-191
6. 111450 Lycopodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-398
7. 113947 Lycopodium sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-197
8. 116782 Lycopodium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-405

ปิด

QR code