ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 125916
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clitoria ternatea L.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9741
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jun 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vine, mostly herbaceous. Flowers bright blue. Growing on cemet wall around house.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

64
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 22859 Clitoria ternatea L. P. Srisanga 2510
2. 34620 Clitoria ternatea L. M. Norsaengsri 3248
3. 39926 Clitoria ternatea L. M. Norsaengsri 5033
4. 41376 Clitoria ternatea L. M. Norsaengsri 4048
5. 45911 Clitoria ternatea L. C. Maknoi 3824
6. 46243 Clitoria ternatea L. M. Norsaengsri 3248
7. 51197 Clitoria ternatea L. W. Pongamornkul 2803
8. 66532 Clitoria ternatea L. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3352
9. 72008 Clitoria ternatea L. N. Muangyen 0100
10. 72353 Clitoria ternatea L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095257
11. 84593 Clitoria ternatea L. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3835
12. 86836 Clitoria ternatea L. C. Glamwaewwong 130/58
13. 87692 Clitoria ternatea L. Saensouk et al. 78
14. 87697 Clitoria ternatea L. Saensouk et al. 83
15. 92372 Clitoria ternatea L. J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020862
16. 92373 Clitoria ternatea L. Khin Myo Htwe 024013
17. 93655 Clitoria ternatea L. Rukarcha 65
18. 95652 Clitoria ternatea L. Siriporn Pomnat PN087
19. 96363 Clitoria ternatea L. Mahasarakham University 46
20. 101349 Clitoria ternatea L. Jittiporn Thasaniyakorn s.n.
21. 103573 Clitoria ternatea L. Kasan and Sarayut 034
22. 105261 Clitoria ternatea L. C. Maknoi 6497
23. 109748 Clitoria ternatea L. Kanokpan Nhoodang 25
24. 109626 Clitoria ternatea L. Jittiporn Tassaniyakorn s.n.
25. 110702 Clitoria ternatea L. N. Muangyen 1909
26. 111004 Clitoria ternatea L. K. Kertsawang 4573
27. 111955 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9185
28. 111992 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee, Kittiyut Punchai (Photographer) & Natcha Sutraritjai 9144
29. 112031 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9103
30. 112077 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9053
31. 112147 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 8978
32. 112183 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8836
33. 112695 Clitoria ternatea L. N. Muangyen 2182
34. 114987 Clitoria ternatea L. T. Choopan et al. 2018-298
35. 114831 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8708
36. 114856 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8739
37. 122409 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9258
38. 122279 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9304
39. 122280 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9305
40. 122387 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9227
41. 122415 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9264
42. 122487 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9550
43. 124866 Clitoria ternatea L. N. Muangyen 3443
44. 125807 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9621
45. 125760 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9568
46. 125825 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9639
47. 125860 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9677
48. 125959 Clitoria ternatea L. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9786

ปิด

QR code