ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 125967
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trigonostemon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9795
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jun 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

154
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13883 Trigonostemon sp. P. Srisanga 586
2. 20411 Trigonostemon sp. P. Thongson 156
3. 20942 Trigonostemon sp. P. Srisanga 1954
4. 31709 Trigonostemon sp. C. Maknoi 1667
5. 39845 Trigonostemon sp. M. Norsaengsri 4952
6. 39850 Trigonostemon sp. M. Norsaengsri 4957
7. 43664 Trigonostemon sp. S. Gardner ST2085
8. 44043 Trigonostemon sp. S. Gardner ST2021
9. 48258 Trigonostemon sp. M. Norsaengsri 6501
10. 48310 Trigonostemon sp. M. Norsaengsri 6555
11. 49093 Trigonostemon sp. S. Watthana 3352
12. 49134 Trigonostemon sp. S. Watthana 3397
13. 54544 Trigonostemon sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
14. 71265 Trigonostemon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 974
15. 75188 Trigonostemon sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2383
16. 79227 Trigonostemon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-422
17. 83880 Trigonostemon sp. S. Sawangsawat 594
18. 90949 Trigonostemon sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5930
19. 94362 Trigonostemon sp. N. Muangyen 1489
20. 95883 Trigonostemon sp. N. Muangyen 1839
21. 113086 Trigonostemon sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6691
22. 123754 Trigonostemon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-291
23. 123767 Trigonostemon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-304
24. 127084 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1815
25. 127136 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1867
26. 128917 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2356
27. 128618 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2058
28. 128663 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2103
29. 128805 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2245
30. 128888 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2327
31. 128943 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2382
32. 132152 Trigonostemon sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2961
33. 132154 Trigonostemon sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2963
34. 133311 Trigonostemon sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1100
35. 134639 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3274
36. 134547 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3182
37. 134615 Trigonostemon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3250

ปิด

QR code