ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 126241
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sida acuta Burm.f.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021188
Collected date

วันที่เก็บ

9 Oct 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Y. Baba
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mandalay, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 686 Sida acuta Burm.f. W. Nanakorn et al. 686
2. 3065 Sida acuta Burm.f. W. Nanakorn et al. 3065
3. 8383 Sida acuta Burm.f. W. Nanakorn et al. 8383
4. 35245 Sida acuta Burm.f. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8037
5. 38161 Sida acuta Burm.f. S. Sawangsawat 94
6. 39121 Sida acuta Burm.f. Jatupol K. 08-470
7. 41508 Sida acuta Burm.f. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 90
8. 42864 Sida acuta Burm.f. C. Maknoi & M. Tanaros 3439
9. 46693 Sida acuta Burm.f. M. Norsaengsri 2839
10. 47104 Sida acuta Burm.f. C. Maknoi 3594
11. 51161 Sida acuta Burm.f. W. Pongamornkul 2767
12. 61235 Sida acuta Burm.f. Ling Shein Man 087954
13. 60741 Sida acuta Burm.f. Law Shein 088297
14. 63982 Sida acuta Burm.f. M. Pinyosak & P. Wessumritt 70
15. 65175 Sida acuta Burm.f. K. Srithi 125
16. 70882 Sida acuta Burm.f. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 103
17. 73633 Sida acuta Burm.f. W. Pongamornkul 04043
18. 74003 Sida acuta Burm.f. K. Khwan 104
19. 76836 Sida acuta Burm.f. W. Tanming 610
20. 78141 Sida acuta Burm.f. W. Pongamornkul 4485
21. 80702 Sida acuta Burm.f. W. Pongamornkul 4559
22. 84526 Sida acuta Burm.f. K. Kertsawang 3379
23. 87142 Sida acuta Burm.f. Wararat Booncharoen 2
24. 88293 Sida acuta Burm.f. W. Pongamornkul 5299
25. 93843 Sida acuta Burm.f. Khin Myo Htwe 024239
26. 94555 Sida acuta Burm.f. N. Muangyen 1681
27. 105874 Sida acuta Burm.f. Pimsiri PN114
28. 105919 Sida acuta Burm.f. W. Pongamornkul 6395
29. 106356 Sida acuta Burm.f. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 811
30. 109884 Sida acuta Burm.f. TLBG 441
31. 109895 Sida acuta Burm.f. TLBG 459
32. 116154 Sida acuta Burm.f. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6806
33. 116643 Sida acuta Burm.f. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-266
34. 116698 Sida acuta Burm.f. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-321
35. 116718 Sida acuta Burm.f. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-341
36. 120503 Sida acuta Burm.f. W. Tanming SP9
37. 120782 Sida acuta Burm.f. N. Muangyen 2764
38. 120791 Sida acuta Burm.f. N. Muangyen 2773
39. 120855 Sida acuta Burm.f. N. Muangyen 2837
40. 121185 Sida acuta Burm.f. N. Muangyen 3167
41. 124933 Sida acuta Burm.f. N. Muangyen 3510
42. 125511 Sida acuta Burm.f. N. Muangyen 3592
43. 127559 Sida acuta Burm.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2526
44. 132289 Sida acuta Burm.f. W. Pongamornkul 7415
45. 133869 Sida acuta Burm.f. R. Kantasrila MSD 92
46. 137021 Sida acuta Burm.f. Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103761

ปิด

QR code