ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 126373
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior
Family name

ชื่อวงศ์

THEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Chika Mouri, Khin Myo Htwe, Ling Shing Maung, Hung Maung & Aung Thay 050038
Collected date

วันที่เก็บ

13 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Hidetoshi Nagamasu
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest. Voucher chemical sample.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, MYANMAR
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2184
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13639 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Suksathan 1405
2. 14019 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga & S. Watthana 685
3. 16229 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Suksathan 2030
4. 16333 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1190
5. 18609 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1769
6. 17650 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1429
7. 18614 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1774
8. 21153 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga & C. Maknoi 2027
9. 28151 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior S. Watthana & S. Pumicong 2141
10. 30728 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior S. Watthana 2420
11. 31244 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2919
12. 34196 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2121
13. 35113 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2191
14. 35067 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 1871
15. 35068 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 1872
16. 35070 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 1874
17. 35641 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8479
18. 47303 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Chusie KY308
19. 50044 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Dhanee Phanichaphol T-20524
20. 51068 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2674
21. 64350 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2899
22. 66589 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2849
23. 126372 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022425

ปิด

QR code