ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 126559
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Indigofera sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9914
Collected date

วันที่เก็บ

15 Dec 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Erect soft shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12096 Indigofera sp. S. Sasrirat s.n.
2. 28111 Indigofera sp. S. Watthana 1951
3. 28893 Indigofera sp. W. Nanakorn et al. 28893
4. 28925 Indigofera sp. W. Nanakorn et al. 28925
5. 28936 Indigofera sp. W. Nanakorn et al. 28936
6. 29767 Indigofera sp. C. Maknoi 1088
7. 59357 Indigofera sp. Yin-Jiantao 1998
8. 63169 Indigofera sp. Li-Jianwu 600
9. 71284 Indigofera sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 993
10. 71289 Indigofera sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 998
11. 72269 Indigofera sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094907
12. 72275 Indigofera sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094820
13. 75081 Indigofera sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2519
14. 81312 Indigofera sp. C. Maknoi 7494
15. 90497 Indigofera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-419
16. 105135 Indigofera sp. C. Maknoi 6326
17. 105180 Indigofera sp. C. Maknoi 6416
18. 105240 Indigofera sp. C. Maknoi 6476
19. 113144 Indigofera sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6748
20. 113049 Indigofera sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6654
21. 113076 Indigofera sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6681
22. 116312 Indigofera sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6964
23. 116836 Indigofera sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-028
24. 118321 Indigofera sp. K. Inthamma 209
25. 122705 Indigofera sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-175
26. 130289 Indigofera sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2465
27. 130829 Indigofera sp. N. Muangyen 3878
28. 132268 Indigofera sp. W. Pongamornkul 7360

ปิด

QR code