ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 126605
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vigna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9965
Collected date

วันที่เก็บ

17 Dec 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vine at roadsides. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

409
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12322 Vigna sp. P. Suksathan 1217
2. 63425 Vigna sp. Li-Jianwu 807
3. 72911 Vigna sp. M. Norsaengsri 10692
4. 73372 Vigna sp. C. Lakoet 0530
5. 77712 Vigna sp. M. Norsaengsri 11631
6. 77759 Vigna sp. W. Tanming 725
7. 88134 Vigna sp. W. Pongamornkul 5140
8. 88351 Vigna sp. N. Muangyen 203
9. 88452 Vigna sp. N. Muangyen 304
10. 90250 Vigna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-173
11. 95861 Vigna sp. N. Muangyen 1817
12. 96174 Vigna sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4359
13. 102536 Vigna sp. V. Nguanchoo 790
14. 103890 Vigna sp. S. Kamonnate 687
15. 108512 Vigna sp. T. Choopan et al. 2017-200
16. 115700 Vigna sp. K. Wangwasit 180124-56
17. 115702 Vigna sp. K. Wangwasit 180124-58
18. 116717 Vigna sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-340
19. 123008 Vigna sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-2
20. 124907 Vigna sp. N. Muangyen 3484

ปิด

QR code