ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 126606
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Byttneria pilosa Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9966
Collected date

วันที่เก็บ

17 Dec 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody vine.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

409
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 19814 Byttneria pilosa Roxb. Chiang Rang 1
2. 19880 Byttneria pilosa Roxb. S. Watthana 1183
3. 31236 Byttneria pilosa Roxb. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2911
4. 35598 Byttneria pilosa Roxb. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8432
5. 35599 Byttneria pilosa Roxb. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8433
6. 43190 Byttneria pilosa Roxb. J.F. Maxwell 09-297
7. 50317 Byttneria pilosa Roxb. J.F. Maxwell 11-8
8. 70837 Byttneria pilosa Roxb. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 046
9. 71874 Byttneria pilosa Roxb. B. Pantarod 15
10. 72933 Byttneria pilosa Roxb. M. Norsaengsri 10714
11. 73000 Byttneria pilosa Roxb. M. Norsaengsri 10781
12. 80250 Byttneria pilosa Roxb. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-66
13. 80971 Byttneria pilosa Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097921
14. 81752 Byttneria pilosa Roxb. M. Norsaengsri 11787
15. 88348 Byttneria pilosa Roxb. N. Muangyen 200
16. 88695 Byttneria pilosa Roxb. N. Muangyen, W. Khattiyot S. Suriya 546
17. 90643 Byttneria pilosa Roxb. N. Muangyen 906
18. 91947 Byttneria pilosa Roxb. K. Kertsawang 3512
19. 95811 Byttneria pilosa Roxb. N. Muangyen 1767
20. 112557 Byttneria pilosa Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1334
21. 114272 Byttneria pilosa Roxb. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4474
22. 117303 Byttneria pilosa Roxb. N. Muangyen 2570
23. 120880 Byttneria pilosa Roxb. N. Muangyen 2862
24. 139665 Byttneria pilosa Roxb. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3907
25. 140564 Byttneria pilosa Roxb. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101613
26. 140565 Byttneria pilosa Roxb. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101563

ปิด

QR code