ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 126690
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Flemingia sootepensis Craib
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10064
Collected date

วันที่เก็บ

20 Dec 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Low shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,075
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 254 Flemingia sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 254
2. 2494 Flemingia sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 2494
3. 5491 Flemingia sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 5491
4. 5560 Flemingia sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 5560
5. 5572 Flemingia sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 5572
6. 8236 Flemingia sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 8236
7. 10269 Flemingia sootepensis Craib W. Pongamornkul 40
8. 10306 Flemingia sootepensis Craib W. Nanakorn et al. 10306
9. 12927 Flemingia sootepensis Craib Serm & Thon 34
10. 19338 Flemingia sootepensis Craib M. Norsaengsri 1217
11. 22273 Flemingia sootepensis Craib C. Glamwaewwong 65
12. 22426 Flemingia sootepensis Craib C. Glamwaewwong 115
13. 35004 Flemingia sootepensis Craib W. Pongamornkul 1808
14. 36008 Flemingia sootepensis Craib Jatupol K. 08-349
15. 45742 Flemingia sootepensis Craib Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
16. 49840 Flemingia sootepensis Craib M. Norsaengsri 6360
17. 52191 Flemingia sootepensis Craib W. La-ongsri & N. Romkham 1433
18. 52200 Flemingia sootepensis Craib W. La-ongsri & N. Romkham 1442
19. 52286 Flemingia sootepensis Craib W. La-ongsri & N. Romkham 1528
20. 62141 Flemingia sootepensis Craib D. Khrueasan MS415
21. 64468 Flemingia sootepensis Craib W. Pongamornkul 3017
22. 71359 Flemingia sootepensis Craib W. Pongamornkul 3799
23. 80616 Flemingia sootepensis Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3118
24. 83082 Flemingia sootepensis Craib W. Pongamornkul 4617
25. 89017 Flemingia sootepensis Craib N. Muangyen 608
26. 89028 Flemingia sootepensis Craib N. Muangyen 619
27. 90454 Flemingia sootepensis Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-376
28. 93526 Flemingia sootepensis Craib W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5402
29. 94176 Flemingia sootepensis Craib W. Pongamornkul 5876
30. 94801 Flemingia sootepensis Craib Chusie & K. Srithi PK173
31. 95572 Flemingia sootepensis Craib W. Pongamornkul 5934
32. 96313 Flemingia sootepensis Craib Prince of Songkla University 29
33. 96693 Flemingia sootepensis Craib C. Glamwaewwong 209/60
34. 106221 Flemingia sootepensis Craib P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 677
35. 112228 Flemingia sootepensis Craib Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8877
36. 115305 Flemingia sootepensis Craib W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 840
37. 122688 Flemingia sootepensis Craib W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-158
38. 126660 Flemingia sootepensis Craib Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10023
39. 134646 Flemingia sootepensis Craib W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3281
40. 136343 Flemingia sootepensis Craib R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 262

ปิด

QR code