ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 126622
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Daphne sureil W.W. Smith & Cave
Family name

ชื่อวงศ์

Thymelaeaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9982
Collected date

วันที่เก็บ

18 Dec 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m tall. Fruits orange, ovary unilocular, 1 seeded.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2473 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. Nanakorn et al. 2473
2. 2516 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. Nanakorn et al. 2516
3. 4423 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. Nanakorn et al. 4423
4. 7097 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. Nanakorn et al. 7097
5. 7906 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. Nanakorn et al. 7906
6. 9734 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. Nanakorn et al. 9734
7. 10288 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. Nanakorn et al. 10288
8. 10307 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. Nanakorn et al. 10307
9. 10408 Daphne sureil W.W. Smith & Cave P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 85
10. 11987 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. Nanakorn et al. 11987
11. 12227 Daphne sureil W.W. Smith & Cave W. La-ongsri 60
12. 13703 Daphne sureil W.W. Smith & Cave P. Suksathan 1474
13. 16166 Daphne sureil W.W. Smith & Cave N. Drechsler, C. Schloz 29
14. 18755 Daphne sureil W.W. Smith & Cave P. Srisanga 1913
15. 21174 Daphne sureil W.W. Smith & Cave P. Srisanga, C. Maknoi 2048
16. 21501 Daphne sureil W.W. Smith & Cave M. Norsaengsri 1746
17. 22203 Daphne sureil W.W. Smith & Cave P. Srisanga 2263
18. 49498 Daphne sureil W.W. Smith & Cave K. Iwatsuki, N. Fukuoka, A. Chintayungkun T 9674
19. 103737 Daphne sureil W.W. Smith & Cave E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu, D.C. Thomas 351
20. 126649 Daphne sureil W.W. Smith & Cave Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10012
21. 131434 Daphne sureil W.W. Smith & Cave Chusie Trisonthi BD 17

ปิด

QR code