ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 127004
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Allophylus cobbe (L.) Forsyth f.
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1735
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jun 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kittiphong Kertsawang
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: Mixed deciduous forest. Small shrub. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

120
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

115    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 716 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 716
2. 750 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 750
3. 3178 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3178
4. 3427 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3427
5. 3712 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3712
6. 3734 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3734
7. 5189 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 5189
8. 11394 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 133
9. 11365 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Thongson 25
10. 14471 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Watthana 365
11. 14575 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 787
12. 15240 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 955
13. 18042 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 1595
14. 18074 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 1627
15. 21156 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga & C. Maknoi 2030
16. 21720 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Watthana 1512
17. 30996 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Kertsawang 702
18. 31564 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. A. Keratikornkol 351
19. 35046 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 1850
20. 35124 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2202
21. 35852 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 1784
22. 36355 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2302
23. 36357 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2304
24. 37893 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 3859
25. 38473 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi & P. Srisanga 2245
26. 38927 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 2597
27. 41696 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. J.F. Maxwell 09-176
28. 43170 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. J.F. Maxwell 09-275
29. 43984 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2735
30. 43985 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2776
31. 43986 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1058
32. 44011 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Sidisunthorn ST1792
33. 44513 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Zhou Shi-shun 2406
34. 45166 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Tanaros 569
35. 45694 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. D. Khrueasan MS356
36. 46973 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 192
37. 47942 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 7110
38. 50641 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Wessumritt & W. Boonchai 163
39. 56968 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2053
40. 59205 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri & N. Tathana 9742
41. 59435 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Romklao Botanical Garden 0041/2553
42. 60822 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Ling Shein Man 087145
43. 61519 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Ling Shein Man 087154
44. 66405 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 3190
45. 65929 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Srithi 565
46. 67009 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 3591
47. 67836 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 10516
48. 67907 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 10587
49. 71629 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091067
50. 72009 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 0101
51. 73354 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Lakoet 0512
52. 73874 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Phaosrichai 116
53. 75862 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095416
54. 77632 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 11556
55. 83027 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 12411
56. 83983 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Pinyosak & P. Wessumritt 283
57. 86057 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-061
58. 89682 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 5668
59. 91225 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3663
60. 94460 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 1587
61. 105166 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 6402
62. 104681 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 5556
63. 104750 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 5626
64. 105574 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 7002
65. 108645 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5249
66. 110911 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Kertsawang 4481
67. 111385 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-333
68. 112790 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 2277
69. 114281 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4483
70. 115282 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 817
71. 115882 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Wangwasit 180717-6
72. 117394 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 980
73. 123297 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-291
74. 126722 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Pattararat Wongman 036
75. 127056 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1787
76. 127143 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1874
77. 127169 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1900
78. 127665 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2632
79. 128912 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2351
80. 128919 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2358
81. 128584 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2024
82. 128590 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2030
83. 128641 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2081
84. 128727 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2167
85. 128785 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2225
86. 128823 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2263
87. 128827 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2267
88. 128891 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2330
89. 128987 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2426
90. 128999 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2438
91. 129006 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2445
92. 129036 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2475
93. 130538 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 815
94. 131454 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Chusie Trisonthi BD 39
95. 131539 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Chusie Trisonthi BD 166
96. 132001 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 190
97. 132756 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. A. Nuammee 634
98. 132802 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. A. Nuammee 680
99. 134098 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3563
100. 134157 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3622
101. 134222 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3656
102. 134836 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020-356
103. 134837 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020-357
104. 134838 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020-358
105. 134839 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020-359
106. 134983 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020-529
107. 134984 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020-530
108. 134985 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020-531
109. 134986 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020-532
110. 137229 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103107
111. 137230 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103185
112. 137513 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Inthamma 1021
113. 137517 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Inthamma 1101
114. 137853 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Inthamma 1437
115. 140177 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10224

ปิด

QR code