ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 127021
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Torenia fournieri Linden ex E.Fourn.
Family name

ชื่อวงศ์

Linderniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1752
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jun 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: Mixed deciduous forest. Herb. Flowers white & blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 172 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Nanakorn et al. 172
2. 1358 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Nanakorn et al. 1358
3. 1625 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Nanakorn et al. 1625
4. 6526 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Nanakorn et al. 6526
5. 8478 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Nanakorn et al. 8478
6. 29681 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. C. Maknoi 960
7. 31575 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. A. Keratikornkol 537
8. 37966 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3055
9. 38059 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3921
10. 46824 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. M. Tanaros 225
11. 62229 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. Romklao Botanical Garden 2555 516
12. 72169 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Thammarong 463
13. 84469 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. K. Kertsawang 3322
14. 86755 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. C. Glamwaewwong 58 49
15. 88344 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. N. Muangyen 196
16. 88422 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. N. Muangyen 274
17. 92743 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. N. Muangyen 1313
18. 109988 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. TLBG 586
19. 111387 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 335
20. 115995 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. K. Wangwasit 180911 15
21. 116089 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. K. Wangwasit 180913 23
22. 116520 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 144
23. 123309 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 303
24. 127759 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2646
25. 127763 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2650
26. 128544 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 1984
27. 128691 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2131
28. 128936 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2375
29. 137602 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. K. Inthamma 1186
30. 138174 Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3068

ปิด

QR code