ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 127345
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pueraria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-413
Collected date

วันที่เก็บ

26 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber, flower purple, standard with yellow at middle.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

83    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1187 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 1187
2. 1784 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 1784
3. 2564 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 2564
4. 2594 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 2594
5. 4823 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 4823
6. 5363 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 5363
7. 6004 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 6004
8. 7632 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 7632
9. 7666 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 7666
10. 7743 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 7743
11. 7972 Pueraria sp. W. Nanakorn et al. 7972
12. 12181 Pueraria sp. W. La-ongsri 14
13. 30223 Pueraria sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-8-1-1
14. 35266 Pueraria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5060
15. 40348 Pueraria sp. C. Maknoi 2719
16. 49827 Pueraria sp. M. Norsaengsri 6347
17. 53129 Pueraria sp. Yin-Jiantao 1544
18. 53216 Pueraria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7684
19. 53498 Pueraria sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1515
20. 53970 Pueraria sp. S. Mattapha 549
21. 53971 Pueraria sp. Sawai 398
22. 55389 Pueraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8346
23. 55471 Pueraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8459
24. 55757 Pueraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8557
25. 56791 Pueraria sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1981
26. 61990 Pueraria sp. Ling Shein Man 087511
27. 63106 Pueraria sp. Li Jianwu 1007
28. 65704 Pueraria sp. M. Norsaengsri 10195
29. 72064 Pueraria sp. W. Pongamornkul 03944
30. 72961 Pueraria sp. M. Norsaengsri 10742
31. 74561 Pueraria sp. Zhou-Shishun 7791
32. 74890 Pueraria sp. C. Maknoi 6536
33. 77991 Pueraria sp. C. Maknoi 5188
34. 78019 Pueraria sp. C. Maknoi 5216
35. 80474 Pueraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-289
36. 80477 Pueraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-292
37. 80552 Pueraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-367
38. 80806 Pueraria sp. K. Phoutthavong et al. 487
39. 81351 Pueraria sp. C. Maknoi 7533
40. 81411 Pueraria sp. M. Norsaengsri 12206
41. 81758 Pueraria sp. M. Norsaengsri 11793
42. 81803 Pueraria sp. M. Norsaengsri 11837
43. 82679 Pueraria sp. C. Maknoi 7580
44. 82343 Pueraria sp. S. Watthana 4332
45. 82346 Pueraria sp. S. Watthana 4335
46. 82762 Pueraria sp. C. Maknoi 7663
47. 88296 Pueraria sp. W. Pongamornkul 5302
48. 88352 Pueraria sp. N. Muangyen 204
49. 88360 Pueraria sp. N. Muangyen 212
50. 88853 Pueraria sp. C. Maknoi 8454
51. 89364 Pueraria sp. W. Pongamornkul 5464
52. 89449 Pueraria sp. W. Pongamornkul 5549
53. 90763 Pueraria sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3371
54. 94359 Pueraria sp. N. Muangyen 1486
55. 95109 Pueraria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-148
56. 95110 Pueraria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-149
57. 96017 Pueraria sp. P. Phaosrichai 415
58. 96564 Pueraria sp. C. Glamwaewwong 080/60
59. 97490 Pueraria sp. C. Maknoi 5453
60. 98385 Pueraria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-265
61. 98664 Pueraria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-141
62. 98820 Pueraria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-297
63. 103660 Pueraria sp. Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-15
64. 107293 Pueraria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-052
65. 112190 Pueraria sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8846
66. 111107 Pueraria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-055
67. 111206 Pueraria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-154
68. 112149 Pueraria sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8794
69. 112207 Pueraria sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8863
70. 114094 Pueraria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-344
71. 114319 Pueraria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4662
72. 114842 Pueraria sp. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8722
73. 118854 Pueraria sp. K. Inthamma 432
74. 118997 Pueraria sp. K. Inthamma 584
75. 121637 Pueraria sp. N. Boonruang & W. La-ongsri 0540
76. 122388 Pueraria sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9228
77. 122462 Pueraria sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9491
78. 135144 Pueraria sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3310
79. 135154 Pueraria sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3320
80. 135215 Pueraria sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3381
81. 136410 Pueraria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3435
82. 136891 Pueraria sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103664
83. 139037 Pueraria sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 346

ปิด

QR code