ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 127347
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus hispida L.f.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1979
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jul 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 4 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

407
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 288 Ficus hispida L.f. W. Nanakorn et al. 288
2. 9159 Ficus hispida L.f. W. Nanakorn et al. 9159
3. 31812 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 1525
4. 33057 Ficus hispida L.f. Warintorn K. 07-041
5. 41137 Ficus hispida L.f. Jatupol K. 09-491
6. 43554 Ficus hispida L.f. S. Gardner & P. Tippayasri ST1464
7. 43589 Ficus hispida L.f. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1090
8. 48935 Ficus hispida L.f. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 32997
9. 48950 Ficus hispida L.f. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33045
10. 48955 Ficus hispida L.f. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33363
11. 51229 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 2651
12. 52246 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri & N. Romkham 1488
13. 52319 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri & N. Romkham 1353
14. 53045 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7617
15. 54482 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri & P. Thongson 6977
16. 56622 Ficus hispida L.f. Puangpen et al. N018
17. 57624 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 4008
18. 57932 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9034
19. 58144 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri & N. Tathana 8677
20. 60061 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2222
21. 62776 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 9988
22. 62915 Ficus hispida L.f. C. Lakoet 252
23. 64545 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 3094
24. 66239 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 3277
25. 66597 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2857
26. 66617 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 10462
27. 67002 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 3584
28. 67326 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri & R. Insea 8150
29. 68293 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 4397
30. 68582 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2946
31. 68584 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2948
32. 68633 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2997
33. 71554 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1091
34. 71705 Ficus hispida L.f. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091152
35. 72721 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 4956
36. 72828 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 10938
37. 75236 Ficus hispida L.f. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2400
38. 75294 Ficus hispida L.f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094971
39. 75491 Ficus hispida L.f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095183
40. 76132 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 6677
41. 80016 Ficus hispida L.f. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097906
42. 80033 Ficus hispida L.f. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097110
43. 80204 Ficus hispida L.f. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-20
44. 81877 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 11911
45. 81929 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 11962
46. 83088 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 4623
47. 87320 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-162
48. 89157 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 748
49. 90121 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-44
50. 90693 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 955
51. 92676 Ficus hispida L.f. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-067
52. 93015 Ficus hispida L.f. D. Argyriou 242
53. 93882 Ficus hispida L.f. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K. Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030243
54. 94641 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4010
55. 95525 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 1722
56. 98411 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-291
57. 98760 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-237
58. 101770 Ficus hispida L.f. P. Panyadee & W. Pongamornkul 058
59. 109768 Ficus hispida L.f. Kanokpan Nhoodang 45
60. 113023 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6628
61. 113198 Ficus hispida L.f. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3892
62. 113702 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-403
63. 114513 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4851
64. 115055 Ficus hispida L.f. K. Phromnoi 6
65. 115367 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 902
66. 115746 Ficus hispida L.f. K. Wangwasit 180321-43
67. 115788 Ficus hispida L.f. K. Wangwasit 180322-38
68. 115873 Ficus hispida L.f. K. Wangwasit 180426-37
69. 116625 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-248
70. 117880 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-250
71. 118714 Ficus hispida L.f. N. Boonruang 0063
72. 118766 Ficus hispida L.f. N. Boonruang 0116
73. 120830 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 2812
74. 121654 Ficus hispida L.f. N. Boonruang & W. La-ongsri 0557
75. 123906 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5828
76. 125659 Ficus hispida L.f. K. Punchay 327
77. 127138 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1869
78. 127175 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1906
79. 127194 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1925
80. 128825 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2265
81. 128948 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2387
82. 131085 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2276
83. 133891 Ficus hispida L.f. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3411
84. 137418 Ficus hispida L.f. K. Kertsawang 2672
85. 139146 Ficus hispida L.f. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 461

ปิด

QR code