ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 127514
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Micromelum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2014
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jul 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Warintorn Khattiyot
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub about 1.3 m high. Fruit green, mature fruit pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1129
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

116    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2488 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 2488
2. 2837 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 2837
3. 3116 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 3116
4. 3791 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 3791
5. 5992 Micromelum sp. W. Nanakorn et al. 5992
6. 14278 Micromelum sp. M. Norsaengsri 849
7. 16624 Micromelum sp. P. Srisanga 1218
8. 17929 Micromelum sp. P. Srisanga 1482
9. 17939 Micromelum sp. P. Srisanga 1492
10. 18289 Micromelum sp. M. Norsaengsri 1062
11. 19755 Micromelum sp. W. La-ongsri 117
12. 20086 Micromelum sp. C. Maknoi 135
13. 23771 Micromelum sp. P. Srisanga 2692
14. 28327 Micromelum sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-3(2)
15. 31435 Micromelum sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 15
16. 33245 Micromelum sp. Jatupol K. 07-026
17. 34808 Micromelum sp. M. Norsaengsri 3196
18. 36563 Micromelum sp. C. Maknoi 1883
19. 38437 Micromelum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2209
20. 41209 Micromelum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5598
21. 41889 Micromelum sp. P. Wessumritt 322
22. 46458 Micromelum sp. W. Pongamornkul 2533
23. 48168 Micromelum sp. W. Boonprakop 0188
24. 49789 Micromelum sp. M. Norsaengsri 6308
25. 49871 Micromelum sp. M. Norsaengsri 6391
26. 50177 Micromelum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31405
27. 50179 Micromelum sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30869
28. 50566 Micromelum sp. S. Watthana 3481
29. 50653 Micromelum sp. S. Sawangsawat 144
30. 50841 Micromelum sp. S. Watthana 3574
31. 52653 Micromelum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1739
32. 57161 Micromelum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 276
33. 58583 Micromelum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9618
34. 59811 Micromelum sp. Romklao Botanical Garden 0202/2554
35. 62613 Micromelum sp. W. Pongamornkul 2866
36. 64382 Micromelum sp. W. Pongamornkul 2931
37. 64469 Micromelum sp. W. Pongamornkul 3018
38. 66464 Micromelum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3283
39. 66983 Micromelum sp. W. Pongamornkul 3565
40. 67012 Micromelum sp. W. Pongamornkul 3594
41. 67298 Micromelum sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8120
42. 70857 Micromelum sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 074
43. 72702 Micromelum sp. C. Maknoi 4937
44. 72873 Micromelum sp. M. Norsaengsri 10990
45. 73195 Micromelum sp. M. Norsaengsri 11366
46. 79036 Micromelum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-232
47. 79067 Micromelum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-262
48. 80004 Micromelum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097709
49. 82780 Micromelum sp. C. Maknoi 7681
50. 83896 Micromelum sp. S. Sawangsawat 610
51. 84798 Micromelum sp. K. Kertsawang 2284
52. 85395 Micromelum sp. C. Maknoi 8043
53. 88677 Micromelum sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 528
54. 89822 Micromelum sp. C. Maknoi 4780
55. 90174 Micromelum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-97
56. 90786 Micromelum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3394
57. 93388 Micromelum sp. Aomtip petbanna 19
58. 92582 Micromelum sp. W. Pongamornkul 5385
59. 95585 Micromelum sp. W. Pongamornkul 5946
60. 95793 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6077
61. 95986 Micromelum sp. P. Phaosrichai 384
62. 96138 Micromelum sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4323
63. 96529 Micromelum sp. C. Glamwaewwong 045/60
64. 96532 Micromelum sp. C. Glamwaewwong 048/60
65. 97112 Micromelum sp. P. Phaosrichai 496
66. 98440 Micromelum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-320
67. 101115 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6136
68. 104525 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6302
69. 104592 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6369
70. 104942 Micromelum sp. C. Maknoi 6099
71. 106019 Micromelum sp. W. Pongamornkul 6495
72. 106828 Micromelum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 548
73. 112430 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1207
74. 112865 Micromelum sp. K. Kertsawang 3703
75. 114631 Micromelum sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4979
76. 116179 Micromelum sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6831
77. 116304 Micromelum sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6956
78. 116993 Micromelum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-186
79. 117018 Micromelum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-211
80. 118613 Micromelum sp. K. Kertsawang 3919
81. 121148 Micromelum sp. N. Muangyen 3130
82. 121547 Micromelum sp. C. Maknoi 5348
83. 123122 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-116
84. 124679 Micromelum sp. N. Muangyen 3256
85. 125270 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7013
86. 126845 Micromelum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4086
87. 127323 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1958
88. 128484 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2285
89. 128519 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2320
90. 128600 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2040
91. 129391 Micromelum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4249
92. 128997 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2436
93. 129775 Micromelum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4173
94. 130254 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2430
95. 130447 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2588
96. 130461 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2602
97. 132607 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7544
98. 132255 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7347
99. 132306 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7432
100. 132640 Micromelum sp. A. Nuammee 518
101. 132786 Micromelum sp. A. Nuammee 664
102. 132816 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7584
103. 134600 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3235
104. 135859 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7827
105. 136002 Micromelum sp. W. Pongamornkul 7964
106. 136055 Micromelum sp. W. Pongamornkul 8017
107. 136141 Micromelum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 55
108. 136391 Micromelum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3416
109. 137405 Micromelum sp. K. Kertsawang 2659
110. 137676 Micromelum sp. K. Inthamma 1260
111. 137933 Micromelum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2827
112. 139564 Micromelum sp. T. Choopan et al. 2021-164
113. 140921 Micromelum sp. W. Pongamornkul - 8086
114. 140759 Micromelum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100080
115. 140760 Micromelum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100153
116. 140761 Micromelum sp. Yumiko baba, Win Win Nwe - 101645

ปิด

QR code