ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 128372
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2173
Collected date

วันที่เก็บ

26 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 3 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1041
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

202    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 460 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 460
2. 4223 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 4223
3. 5999 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 5999
4. 6104 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 6104
5. 7219 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7219
6. 7658 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7658
7. 8577 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8577
8. 8866 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8866
9. 10557 Dalbergia sp. S. Watthana 57
10. 10800 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 10800
11. 10925 Dalbergia sp. Sucheera 1
12. 14684 Dalbergia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 896
13. 18820 Dalbergia sp. W. Nanakorn 1126
14. 27518 Dalbergia sp. C. Maknoi 705
15. 28455 Dalbergia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-15B
16. 28882 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28882
17. 28884 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28884
18. 28886 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28886
19. 28896 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28896
20. 28944 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28944
21. 31472 Dalbergia sp. K. Kertsawang 733.1
22. 36606 Dalbergia sp. C. Maknoi 1926
23. 38170 Dalbergia sp. P. Wessumritt 53
24. 45326 Dalbergia sp. Jatupol K. 10-523
25. 45626 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS-349
26. 46554 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 3525
27. 47239 Dalbergia sp. Chusie KY155
28. 49863 Dalbergia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6383
29. 50746 Dalbergia sp. L. kamkom 02005
30. 53758 Dalbergia sp. C. Maknoi 3039
31. 57971 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9073
32. 58022 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9124
33. 60094 Dalbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2255
34. 62139 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS350
35. 62289 Dalbergia sp. Romklao Botanical Garden 0576/2555
36. 64585 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3134
37. 66316 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3356
38. 66767 Dalbergia sp. C. Maknoi 4261
39. 68851 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089681
40. 69230 Dalbergia sp. Zhou-Shishun 6886
41. 70459 Dalbergia sp. C. Maknoi 3326
42. 71367 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3807
43. 74998 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 10863
44. 79086 Dalbergia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-281
45. 85300 Dalbergia sp. C. Maknoi 7948
46. 85401 Dalbergia sp. C. Maknoi 8049
47. 85402 Dalbergia sp. C. Maknoi 8050
48. 85442 Dalbergia sp. C. Maknoi 8090
49. 85639 Dalbergia sp. C. Maknoi 8338
50. 86128 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-132
51. 86411 Dalbergia sp. M. Wongnak 389
52. 86843 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 137/58
53. 86913 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 206/58
54. 87058 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 351/58
55. 87345 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-187
56. 87526 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-368
57. 87365 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-207
58. 87537 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-379
59. 87551 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-391
60. 88416 Dalbergia sp. N. Muangyen 268
61. 88449 Dalbergia sp. N. Muangyen 301
62. 89045 Dalbergia sp. N. Muangyen 636
63. 89068 Dalbergia sp. N. Muangyen 659
64. 89089 Dalbergia sp. N. Muangyen 680
65. 90339 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-262
66. 90370 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-292
67. 90550 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-471
68. 90637 Dalbergia sp. N. Muangyen 900
69. 91246 Dalbergia sp. S. Sawangsawat 432
70. 91880 Dalbergia sp. N. Muangyen 1248
71. 94264 Dalbergia sp. N. Muangyen 1392
72. 94541 Dalbergia sp. N. Muangyen 1668
73. 94542 Dalbergia sp. N. Muangyen 1669
74. 95152 Dalbergia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-191
75. 95632 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 5993
76. 95795 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6079
77. 96392 Dalbergia sp. Mahasarakham University 75
78. 96533 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 049/60
79. 98328 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-208
80. 98505 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-385
81. 98715 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-192
82. 101152 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6173
83. 101182 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6203
84. 104910 Dalbergia sp. C. Maknoi 6066
85. 105483 Dalbergia sp. C. Maknoi 6826
86. 106324 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 779
87. 106468 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 923
88. 106807 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 527
89. 106809 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 529
90. 106870 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 581
91. 106910 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 621
92. 106994 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 706
93. 106998 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 710
94. 107027 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 739
95. 107078 Dalbergia sp. C. Maknoi 4843
96. 108357 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6565
97. 108368 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6576
98. 109808 Dalbergia sp. TLBG 167
99. 109892 Dalbergia sp. TLBG 454
100. 109899 Dalbergia sp. TLBG 472
101. 109966 Dalbergia sp. TLBG 563
102. 110060 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 933
103. 110081 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 954
104. 112194 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8850
105. 112198 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8854
106. 111689 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-212
107. 111985 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9151
108. 112024 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9111
109. 112025 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9109
110. 112060 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9071
111. 112067 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9063
112. 112069 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9061
113. 112080 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9049
114. 112105 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9022
115. 112106 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9021
116. 112166 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8811
117. 112178 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8830
118. 112476 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1253
119. 113135 Dalbergia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6740
120. 113227 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9048
121. 113280 Dalbergia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3973
122. 113341 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-42
123. 113378 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-79
124. 113963 Dalbergia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-213
125. 114291 Dalbergia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4493
126. 115228 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 763
127. 115463 Dalbergia sp. C. Maknoi 5381
128. 115798 Dalbergia sp. K. Wangwasit 180322-48
129. 116586 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-210
130. 116477 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-101
131. 116726 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-349
132. 116757 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-380
133. 118474 Dalbergia sp. K. Inthamma 373
134. 118911 Dalbergia sp. K. Inthamma 490
135. 119035 Dalbergia sp. K. Inthamma 623
136. 119037 Dalbergia sp. K. Inthamma 625
137. 120635 Dalbergia sp. N. Muangyen 2618
138. 120885 Dalbergia sp. N. Muangyen 2867
139. 121014 Dalbergia sp. N. Muangyen 2996
140. 122512 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9505
141. 121673 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1734
142. 121917 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1252
143. 122282 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9307
144. 122307 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9332
145. 122324 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9349
146. 122368 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9207
147. 122392 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9232
148. 122438 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9287
149. 122495 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9558
150. 123670 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-207
151. 124749 Dalbergia sp. N. Muangyen 3326
152. 124994 Dalbergia sp. N. Muangyen 3570
153. 125299 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7042
154. 125491 Dalbergia sp. N. Muangyen 3572
155. 125498 Dalbergia sp. N. Muangyen 3579
156. 125942 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9767
157. 125948 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9773
158. 125949 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9774
159. 125953 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9779
160. 125956 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9783
161. 126001 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9845
162. 126691 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10061
163. 126698 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10065
164. 127096 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1827
165. 127272 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1907
166. 128458 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2259
167. 128501 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2302
168. 128547 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1987
169. 128765 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2205
170. 130086 Dalbergia sp. N. Muangyen 3762
171. 130302 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2478
172. 130366 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2508
173. 130379 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2521
174. 130496 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2637
175. 130588 Dalbergia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 865
176. 130777 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2823
177. 130857 Dalbergia sp. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 2
178. 130927 Dalbergia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1200
179. 132277 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7369
180. 132333 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7459
181. 132486 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7328
182. 133544 Dalbergia sp. Natdanai Pan-in V 329
183. 134317 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2667
184. 135766 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7734
185. 135844 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7812
186. 135931 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7893
187. 135996 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7958
188. 136243 Dalbergia sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8691
189. 136379 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3404
190. 136518 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3543
191. 137454 Dalbergia sp. K. Kertsawang 2708
192. 137851 Dalbergia sp. K. Inthamma 1435
193. 137925 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2819
194. 138094 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2988
195. 138109 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3003
196. 138170 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3064
197. 138194 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3088
198. 138367 Dalbergia sp. K. Inthamma 1643
199. 138950 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3829
200. 139058 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 367
201. 139059 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 368
202. 139136 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 448

ปิด

QR code