ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 128317
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Castanopsis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fagaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2118
Collected date

วันที่เก็บ

25 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 15 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1191
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

147    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8107 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 8107
2. 14000 Castanopsis sp. P. Srisanga, S. Watthana 666
3. 14579 Castanopsis sp. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 791
4. 14650 Castanopsis sp. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 862
5. 15273 Castanopsis sp. P. Srisanga 988
6. 19030 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 19030
7. 21030 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1603
8. 21000 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1573
9. 21040 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1613
10. 21046 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 1619
11. 21313 Castanopsis sp. P. Srisanga 2164
12. 25063 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 913
13. 27310 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 27310
14. 28949 Castanopsis sp. W. Nanakorn et al. 28949
15. 31148 Castanopsis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2823
16. 35552 Castanopsis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8380
17. 35621 Castanopsis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8457
18. 40403 Castanopsis sp. C. Maknoi 2774
19. 43390 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS 542
20. 43394 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS 581
21. 43398 Castanopsis sp. D. Khrueasan MS 19
22. 45030 Castanopsis sp. M. Tanaros 432
23. 45074 Castanopsis sp. M. Tanaros 476
24. 45317 Castanopsis sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3454
25. 46112 Castanopsis sp. C. Maknoi 3807
26. 46575 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 3546
27. 49186 Castanopsis sp. Hiroshige Koyama T 61121
28. 49227 Castanopsis sp. Shunsuke Tsugaru T 61854
29. 50456 Castanopsis sp. Li-Jianwu Cx 9
30. 50479 Castanopsis sp. Li-Jianwu Cx 39
31. 53163 Castanopsis sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1453
32. 54719 Castanopsis sp. S. Mattapha Sawai 372
33. 55391 Castanopsis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8348
34. 56642 Castanopsis sp. Puangpen et al. N 625
35. 61684 Castanopsis sp. Ling Shein Mang 87021
36. 63302 Castanopsis sp. Li-Jianwu 937
37. 63847 Castanopsis sp. P. Thongson 32
38. 64259 Castanopsis sp. Li-Jianwu 1074
39. 65601 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10089
40. 66952 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 3534
41. 67797 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10477
42. 68950 Castanopsis sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89508
43. 70369 Castanopsis sp. C. Maknoi 3236
44. 72877 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10994
45. 73014 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 10795
46. 74848 Castanopsis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10829
47. 75015 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11060
48. 75016 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11061
49. 75032 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 11077
50. 80351 Castanopsis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 166
51. 81402 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12197
52. 82018 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12051
53. 82021 Castanopsis sp. M. Norsaengsri 12054
54. 83803 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 189
55. 84119 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 4905
56. 84641 Castanopsis sp. K. Kertsawang 3422
57. 85684 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 5025
58. 86369 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
59. 86370 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
60. 86371 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
61. 86373 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
62. 86375 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
63. 86376 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
64. 87069 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 58 362
65. 86352 Castanopsis sp. M. Wongnak 476
66. 86450 Castanopsis sp. M. Wongnak 453
67. 86984 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 58 277
68. 89718 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 5704
69. 93418 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
70. 93421 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
71. 93422 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
72. 93423 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
73. 93425 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
74. 93427 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
75. 93428 Castanopsis sp. M. Wongnak s.n.
76. 94429 Castanopsis sp. N. Muangyen 1556
77. 94494 Castanopsis sp. N. Muangyen 1621
78. 95942 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 340
79. 95982 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 380
80. 96024 Castanopsis sp. P. Phaosrichai 422
81. 96823 Castanopsis sp. C. Glamwaewwong 60 339
82. 98502 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 382
83. 98644 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 121
84. 98777 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 254
85. 98787 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 264
86. 98793 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 270
87. 98806 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 283
88. 101268 Castanopsis sp. N. Muangyen AKN 14
89. 104573 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6350
90. 105427 Castanopsis sp. T. Khambai 393
91. 105925 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 6401
92. 107263 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 20
93. 107270 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 27
94. 107274 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 31
95. 110013 Castanopsis sp. TLBG 611
96. 111117 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 65
97. 111200 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 148
98. 111211 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 159
99. 111236 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 184
100. 111584 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 107
101. 111780 Castanopsis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 300
102. 112356 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1133
103. 113281 Castanopsis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3974
104. 113540 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 241
105. 113618 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 319
106. 113728 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 429
107. 113760 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 10
108. 113788 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 38
109. 115514 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1406
110. 116400 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 24
111. 116413 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 37
112. 116730 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 353
113. 116739 Castanopsis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 362
114. 117004 Castanopsis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 197
115. 117129 Castanopsis sp. N. Muangyen 2396
116. 117260 Castanopsis sp. N. Muangyen 2527
117. 117261 Castanopsis sp. N. Muangyen 2528
118. 118034 Castanopsis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 404
119. 118984 Castanopsis sp. K. Inthamma 571
120. 121794 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1854
121. 122907 Castanopsis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 377
122. 123472 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 10
123. 123524 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 62
124. 123870 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 407
125. 123871 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 408
126. 123872 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 409
127. 123874 Castanopsis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 411
128. 125399 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7142
129. 127246 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1881
130. 130235 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2411
131. 130363 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2505
132. 130381 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2523
133. 131133 Castanopsis sp. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2324
134. 131521 Castanopsis sp. Chusie Trisonthi BD 98
135. 135109 Castanopsis sp. T. Choopan 2013 8
136. 135878 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7846
137. 135955 Castanopsis sp. W. Pongamornkul 7917
138. 136607 Castanopsis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3632
139. 136902 Castanopsis sp. Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103778
140. 138095 Castanopsis sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2989
141. 138322 Castanopsis sp. K. Inthamma 1598
142. 138698 Castanopsis sp. Natdanai Pan-in 573
143. 141594 Castanopsis sp. Suchanya Kantasa SK 82
144. 139031 Castanopsis sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 340
145. 139147 Castanopsis sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 462
146. 142314 Castanopsis sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10741
147. 142661 Castanopsis sp. C. Maknoi et al. 5073

ปิด

QR code