ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 128535
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Evolvulus nummularius (L.) L.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1975
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jul 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: open area. Climber. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

222
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7616 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Nanakorn et al. 7616
2. 6951 Evolvulus nummularius (L.) L. S. Watthana et al. s.n.
3. 17372 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 924
4. 30874 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 07-383
5. 40537 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 08-165
6. 53391 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8067
7. 53923 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi 3205
8. 58497 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9532
9. 64059 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6990
10. 66935 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Pongamornkul 3517
11. 67615 Evolvulus nummularius (L.) L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 882
12. 71493 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1030
13. 71551 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1088
14. 77746 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 11665
15. 86168 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-172
16. 86932 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 225/58
17. 87704 Evolvulus nummularius (L.) L. Saensouk et al. 90
18. 88643 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 494
19. 88687 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 538
20. 88825 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi 8426
21. 91840 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1208
22. 92034 Evolvulus nummularius (L.) L. K. Kertsawang 3599
23. 92703 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-094
24. 94543 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1670
25. 95431 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5093
26. 96702 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 218/60
27. 96819 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 335/60
28. 98573 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-050
29. 98726 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-203
30. 110864 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 2079
31. 111313 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-261
32. 117835 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-205
33. 123581 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-118
34. 123693 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-230
35. 125016 Evolvulus nummularius (L.) L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 638
36. 126920 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1651
37. 127011 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1742
38. 127234 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1965
39. 128816 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2256
40. 131313 Evolvulus nummularius (L.) L. Kamonnate Srithi MJU-042

ปิด

QR code