ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 128662
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2102
Collected date

วันที่เก็บ

29 Jul 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: limestone forest. Erect herb, ca. 1 m high. Flower white; anther yellow; style white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

283
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5271 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Nanakorn et al. 5271
2. 23209 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong P. Srisanga 2589
3. 38924 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi 2594
4. 42471 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong Zhou Shi-shun 1989
5. 64741 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri & N. Tathana 9391
6. 66829 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 10427
7. 77633 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 11557
8. 77652 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 11576
9. 82245 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 12249
10. 86050 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-054
11. 86471 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Tanming 923
12. 88063 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3538
13. 88336 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 188
14. 88367 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 219
15. 88391 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 243
16. 89376 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Pongamornkul 5476
17. 90838 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3447
18. 91077 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 1087
19. 91857 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 1225
20. 95164 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-203
21. 112750 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 2237
22. 117300 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 2567
23. 120587 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 2353
24. 123716 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-253
25. 123760 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-297
26. 126108 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Tanaka, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021491
27. 128568 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2008
28. 128746 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2186
29. 128809 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2249
30. 128928 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2367
31. 128975 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2414

ปิด

QR code