ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 128726
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia tomentosa C.Presl
Family name

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2166
Collected date

วันที่เก็บ

30 Jul 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: limestone mountains. Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

358
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 52 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 052
2. 622 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 622
3. 1120 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 1120
4. 3657 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 3657
5. 6542 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 6542
6. 9001 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 9001
7. 9866 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Watthana & S. Siriphum 26
8. 10862 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Watthana 103
9. 12783 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Watthana 176
10. 19841 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Watthana 1140
11. 24030 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Glamwaewwong 632
12. 25855 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Bot. KU 2006.52
13. 29460 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Glamwaewwong 1326
14. 30558 Lagerstroemia tomentosa C.Presl J.F. Maxwell 09-101
15. 32101 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Chongko 465
16. 34134 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 2059
17. 34164 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 2089
18. 34940 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 1744
19. 34941 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 1745
20. 37447 Lagerstroemia tomentosa C.Presl J.F. Maxwell 06-263
21. 48606 Lagerstroemia tomentosa C.Presl M. Norsaengsri & N. Tathana 7357
22. 58017 Lagerstroemia tomentosa C.Presl M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9119
23. 60015 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2175
24. 73364 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Lakoet 0522
25. 75923 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095278
26. 77892 Lagerstroemia tomentosa C.Presl M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11164
27. 80265 Lagerstroemia tomentosa C.Presl P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-81
28. 80941 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Ling Shein Man 052158
29. 82121 Lagerstroemia tomentosa C.Presl M. Norsaengsri 12153
30. 82385 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097225
31. 82662 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Maknoi 7563
32. 82750 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Maknoi 7651
33. 85083 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3318
34. 89209 Lagerstroemia tomentosa C.Presl N. Muangyen 798
35. 90584 Lagerstroemia tomentosa C.Presl N. Muangyen 847
36. 90663 Lagerstroemia tomentosa C.Presl N. Muangyen 925
37. 91164 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3531
38. 91855 Lagerstroemia tomentosa C.Presl N. Muangyen 1223
39. 92629 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-020
40. 93367 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Samosorn 11
41. 95778 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 6062
42. 114308 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4651
43. 114328 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4671
44. 114447 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4792
45. 114514 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4852
46. 115362 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 897
47. 116656 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-279
48. 127031 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1762
49. 127140 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1871
50. 127208 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1939
51. 128563 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2003
52. 128788 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2228
53. 130924 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1197
54. 130925 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1198
55. 136486 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3511
56. 136996 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103222
57. 140575 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe-101598A

ปิด

QR code