ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 128741
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kaempferia parviflora Wall. ex Baker
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2181
Collected date

วันที่เก็บ

30 Jul 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: limestone mountains. Herb. Flower white. Lip purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

358
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21092 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 159
2. 25275 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Glamwaewwong 1116
3. 27634 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker Supranee Chomjang 2
4. 27786 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 548
5. 27787 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 549
6. 27788 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 550
7. 27789 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 551
8. 27790 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 554
9. 27791 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 555
10. 27792 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 556
11. 27793 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 557
12. 27794 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 558
13. 27795 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 559
14. 27796 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 560
15. 27797 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 561
16. 27798 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 562
17. 27799 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 563
18. 27800 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 564
19. 27801 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 565
20. 27802 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 566
21. 27803 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 567
22. 27804 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 568
23. 27805 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 569
24. 27806 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 570
25. 27807 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 571
26. 27808 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 572
27. 27809 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 573
28. 27810 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 574
29. 27811 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 575
30. 27812 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 576
31. 27813 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 577
32. 27814 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 579
33. 27815 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 580
34. 27857 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 552
35. 27858 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 553
36. 31476 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 1605
37. 50230 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker J.F. Maxwell 10 23
38. 69665 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker V. Nguanchoo 317
39. 73796 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker P. Phaosrichai 37
40. 78363 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker V. Nguanchoo 132
41. 80749 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker V. Nguanchoo 317
42. 92737 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker N. Muangyen 1307
43. 100912 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 466
44. 100918 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 472
45. 100923 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker C. Maknoi 477
46. 102407 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker V. Nguanchoo 644
47. 112799 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker N. Muangyen 2286
48. 112825 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker N. Muangyen 2312
49. 124672 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker N. Muangyen 3249
50. 126950 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1681
51. 127003 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1734
52. 128770 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2210
53. 128836 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2276
54. 129043 Kaempferia parviflora Wall. ex Baker W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2482

ปิด

QR code