ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 129106
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl.
Family name

ชื่อวงศ์

BURSERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Mafan
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Patcharawan Tanamatayarat 15
Collected date

วันที่เก็บ

6 Mar 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, white small flower, green and red drupe friut.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 19 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Nanakorn et al. 019
2. 604 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Nanakorn et al. 604
3. 6223 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Nanakorn et al. 6223
4. 6040 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Nanakorn et al. 6040
5. 6685 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Nanakorn et al. 6685
6. 8804 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Nanakorn et al. 8804
7. 10994 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Pongamornkul 76
8. 12026 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Pongamornkul 313
9. 11640 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Pongamornkul 211
10. 16144 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. N. Drechsler, C. Scholz 2
11. 22497 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. P. Srisanga 2336
12. 25822 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. Bot. KU 2006.19
13. 28908 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Nanakorn et al. 28908
14. 32311 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. J.F. Maxwell 06-497
15. 43485 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. D. Khrueasan MS-65
16. 62095 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. D. Khrueasan MS647
17. 64151 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2553
18. 66201 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Pongamornkul 3234
19. 66807 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. M. Norsaengsri 10405
20. 70655 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. Khin Myo Htwe 023917
21. 73990 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. K. Khwan 083
22. 72866 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. M. Norsaengsri 10983
23. 74764 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Pongamornkul 04238
24. 75317 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095003
25. 75859 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095413
26. 77976 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. C. Maknoi 5173
27. 77977 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. C. Maknoi 5174
28. 82069 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. M. Norsaengsri 12102
29. 82231 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. M. Norsaengsri 12235
30. 83759 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2786
31. 86146 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-150
32. 86470 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Tanming 922
33. 86917 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. C. Glamwaewwong 210/58
34. 90674 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. N. Muangyen 936
35. 91868 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. N. Muangyen 1236
36. 92694 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-085
37. 101122 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Pongamornkul 6143
38. 104491 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Pongamornkul 6268
39. 108653 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5257
40. 110087 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 960
41. 110505 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5621
42. 113186 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3880
43. 114358 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4701
44. 115118 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 653
45. 115907 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. K. Wangwasit 180717-34
46. 117569 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1661
47. 125613 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. N. Muangyen 3693
48. 125726 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. K. Punchay 602
49. 126092 Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035526

ปิด

QR code