ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 129096
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma khaewn
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Patcharawan Tanamatayarat 5
Collected date

วันที่เก็บ

1 Nov 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous plant tree 15 m high. Trunk spiny; infructescences dry, aromatic; leaflet blades dark green above, relieve toothache, additive spicy for food
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 33101 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. Warintorn K. 07-085
2. 36027 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. Jatupol K. 08-368
3. 37414 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. J.F. Maxwell 06-220
4. 45408 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. N. Romkham 58
5. 66522 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3341
6. 84418 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. K. Kertsawang 3272
7. 102215 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. R. Sapanuchat 17
8. 102216 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. R. Sapanuchat 18
9. 102217 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. R. Sapanuchat 19
10. 102218 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. R. Sapanuchat 20
11. 102219 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. R. Sapanuchat 21
12. 102220 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. R. Sapanuchat 22
13. 129093 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. Patcharawan Tanamatayarat 2
14. 129094 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. Patcharawan Tanamatayarat 3
15. 129097 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. Patcharawan Tanamatayarat 6
16. 129099 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. Patcharawan Tanamatayarat 8
17. 129100 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. Patcharawan Tanamatayarat 9
18. 129108 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. Patcharawan Tanamatayarat 17

ปิด

QR code