ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 129152
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax perfoliata Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2699
Collected date

วันที่เก็บ

23 Nov 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: evergreen forest. Climber.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1490
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 989 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 989
2. 3961 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 3961
3. 5812 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 5812
4. 6089 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 6089
5. 9185 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 9185
6. 12032 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 318
7. 19255 Smilax perfoliata Lour. S. Watthana and T. Riyapan 966
8. 19450 Smilax perfoliata Lour. P. Suksathan 2698
9. 19453 Smilax perfoliata Lour. P. Suksathan 2701
10. 23428 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 953
11. 23628 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga 2637
12. 32045 Smilax perfoliata Lour. Pranee Palee 999
13. 35061 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 1865
14. 38915 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2585
15. 38863 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2533
16. 40409 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2780
17. 40420 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2791
18. 45695 Smilax perfoliata Lour. D. Khrueasan s.n.
19. 47936 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 7104
20. 52913 Smilax perfoliata Lour. Yin-Jiantao 1374
21. 56774 Smilax perfoliata Lour. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1964
22. 65612 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 10101
23. 74137 Smilax perfoliata Lour. Zhou-Shishun 7338
24. 74411 Smilax perfoliata Lour. Zhou-Shishun 8237
25. 78954 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-150
26. 80949 Smilax perfoliata Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097254
27. 80952 Smilax perfoliata Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097673
28. 82234 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 12238
29. 82985 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 12369
30. 83100 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 4635
31. 83261 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 4796
32. 83785 Smilax perfoliata Lour. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2812
33. 85694 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 5035
34. 86233 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-237
35. 91080 Smilax perfoliata Lour. N. Muangyen 1090
36. 95051 Smilax perfoliata Lour. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL130
37. 97540 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 5521
38. 100753 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-356
39. 104782 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 5658
40. 106222 Smilax perfoliata Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 678
41. 111869 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-265.1
42. 116016 Smilax perfoliata Lour. K. Wangwasit 180912-3
43. 118825 Smilax perfoliata Lour. K. Inthamma 403
44. 121457 Smilax perfoliata Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1077
45. 123366 Smilax perfoliata Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-360

ปิด

QR code