ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 129172
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Debregeasia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2719
Collected date

วันที่เก็บ

24 Nov 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: evergreen forest. Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28550 Debregeasia sp. S. Pumicong 431
2. 36500 Debregeasia sp. C. Maknoi 1820
3. 36559 Debregeasia sp. C. Maknoi 1879
4. 37133 Debregeasia sp. C. Maknoi 2015
5. 37998 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3432
6. 51782 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7836
7. 54211 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & C. Maknoi 8231
8. 66436 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 3428
9. 68729 Debregeasia sp. M. Norsaengsri 10640
10. 68730 Debregeasia sp. M. Norsaengsri 10641
11. 73458 Debregeasia sp. C. Lakoet 0618
12. 73921 Debregeasia sp. M. Norsaengsri 11451
13. 74912 Debregeasia sp. C. Maknoi 6558
14. 77870 Debregeasia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-84
15. 80633 Debregeasia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3135
16. 84317 Debregeasia sp. W. Khattiyot 408
17. 84080 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 4866
18. 87297 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-139
19. 89314 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5414
20. 89316 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5416
21. 89398 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5498
22. 89644 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5630
23. 89695 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5681
24. 90135 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-58
25. 90234 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-157
26. 90460 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-382
27. 93386 Debregeasia sp. Aomtip petbanna 17
28. 94186 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5886
29. 95574 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5936
30. 98163 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-043
31. 98207 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-087
32. 104931 Debregeasia sp. C. Maknoi 6088
33. 105133 Debregeasia sp. C. Maknoi 6324
34. 105978 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 6454
35. 106013 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 6489
36. 107549 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-335
37. 113511 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-212
38. 116156 Debregeasia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6808
39. 116441 Debregeasia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-065
40. 116683 Debregeasia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-306
41. 120640 Debregeasia sp. N. Muangyen 2623
42. 122734 Debregeasia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-204
43. 123342 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-336
44. 125368 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7111
45. 130646 Debregeasia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 923
46. 130727 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2773
47. 130899 Debregeasia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1172
48. 135818 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7786
49. 136017 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7979
50. 136591 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3616
51. 139119 Debregeasia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 430

ปิด

QR code