ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 129269
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Impatiens violiflora Hook.f.
Family name

ชื่อวงศ์

Balsaminaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Akharasit Bunsongthae 106
Collected date

วันที่เก็บ

11 Nov 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 15-20 cm high in dry evergreen forest. Flower violet.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1400
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 814 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 814
2. 1924 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 1924
3. 2018 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 2018
4. 4133 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 4133
5. 4176 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 4176
6. 4565 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 4565
7. 4593 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 4593
8. 4622 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 4622
9. 4789 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 4789
10. 5256 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 5256
11. 6984 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 6984
12. 7773 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 7773
13. 7947 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 7947
14. 9361 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 9361
15. 9529 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 9529
16. 9761 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 9361
17. 9825 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 9825
18. 10054 Impatiens violiflora Hook.f. M. Norsaengsri 1250
19. 10057 Impatiens violiflora Hook.f. M. Norsaengsri 1249
20. 10285 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 10285
21. 11721 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 11721
22. 12876 Impatiens violiflora Hook.f. P. Srisanga 406
23. 14543 Impatiens violiflora Hook.f. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 755
24. 14642 Impatiens violiflora Hook.f. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 854
25. 15212 Impatiens violiflora Hook.f. P. Srisanga 927
26. 15374 Impatiens violiflora Hook.f. P. Suksathan 1802
27. 15388 Impatiens violiflora Hook.f. S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 562
28. 15660 Impatiens violiflora Hook.f. NULL
29. 16133 Impatiens violiflora Hook.f. P. Suksathan 1997
30. 19402 Impatiens violiflora Hook.f. P. Suksathan 2650
31. 21647 Impatiens violiflora Hook.f. P. Suksathan 3035
32. 21648 Impatiens violiflora Hook.f. P. Suksathan 3036
33. 23060 Impatiens violiflora Hook.f. C. Glamwaewwong 226
34. 24183 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 24183
35. 24670 Impatiens violiflora Hook.f. W. Nanakorn et al. 24670
36. 25357 Impatiens violiflora Hook.f. NULL
37. 35299 Impatiens violiflora Hook.f. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8101
38. 36850 Impatiens violiflora Hook.f. P. Suksathan 4593
39. 38848 Impatiens violiflora Hook.f. C. Maknoi 2518
40. 47139 Impatiens violiflora Hook.f. Chusie KY 253
41. 54950 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1863
42. 64203 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2605
43. 65127 Impatiens violiflora Hook.f. K. Srithi 178
44. 68590 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2954
45. 73925 Impatiens violiflora Hook.f. M. Norsaengsri 11455
46. 76622 Impatiens violiflora Hook.f. C. Maknoi 7191
47. 80853 Impatiens violiflora Hook.f. K. Phoutthavong et al. 455
48. 87068 Impatiens violiflora Hook.f. C. Glamwaewwong 58 361
49. 86235 Impatiens violiflora Hook.f. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 239
50. 88438 Impatiens violiflora Hook.f. N. Muangyen 290
51. 88096 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen, Kasia 3571
52. 88529 Impatiens violiflora Hook.f. N. Muangyen 381
53. 90831 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3440
54. 91197 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3635
55. 91705 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, Panyachan, P. Tatiya 3682
56. 91734 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, Panyachan, P. Tatiya 3711
57. 96064 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4248
58. 104357 Impatiens violiflora Hook.f. S. Kamonnate 916
59. 104987 Impatiens violiflora Hook.f. C. Maknoi 6145
60. 105733 Impatiens violiflora Hook.f. C. Maknoi 6926
61. 110172 Impatiens violiflora Hook.f. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1045
62. 110560 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5675
63. 114573 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4922
64. 114605 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4954
65. 115249 Impatiens violiflora Hook.f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 784
66. 117341 Impatiens violiflora Hook.f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 927
67. 121204 Impatiens violiflora Hook.f. N. Boonruang 265
68. 121556 Impatiens violiflora Hook.f. N. Boonruang 460
69. 121763 Impatiens violiflora Hook.f. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1823
70. 124763 Impatiens violiflora Hook.f. N. Muangyen 3340
71. 127500 Impatiens violiflora Hook.f. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 6009
72. 128168 Impatiens violiflora Hook.f. K. Inthamma 1038
73. 134005 Impatiens violiflora Hook.f. Saroj Ruchisansakun SR 1800
74. 143061 Impatiens violiflora Hook.f. C. Maknoi et al. 6028

ปิด

QR code