ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 129591
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4449
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest. Climber. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Prachuap Khiri Khan, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

104    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 371 Tetrastigma sp. W. Nanakorn et al. 371
2. 13980 Tetrastigma sp. P. Srisanga & S. Watthana 646
3. 30205 Tetrastigma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-79B
4. 35767 Tetrastigma sp. C. Maknoi 1699
5. 46781 Tetrastigma sp. M. Tanaros 182
6. 50893 Tetrastigma sp. S. Watthana 3625
7. 75525 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095238
8. 75347 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095046
9. 79230 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-425
10. 79239 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-434
11. 81107 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7288
12. 81361 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7543
13. 82669 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7570
14. 83747 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2774
15. 83764 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2791
16. 86161 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-165
17. 88798 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8400
18. 88842 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8443
19. 88865 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8466
20. 89318 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5418
21. 90263 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-186
22. 90327 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-250
23. 90333 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-256
24. 90334 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-257
25. 90776 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3384
26. 92692 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-083
27. 92693 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-084
28. 96581 Tetrastigma sp. C. Glamwaewwong 097/60
29. 97486 Tetrastigma sp. C. Maknoi 5449
30. 98626 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-103
31. 98749 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-226
32. 98812 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-289
33. 98848 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-325
34. 100731 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-334
35. 100733 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-336
36. 100797 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-400
37. 106933 Tetrastigma sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 644
38. 107355 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-118
39. 111256 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-204
40. 111063 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-012
41. 111228 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-176
42. 111468 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-416
43. 111646 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-169
44. 111647 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-170
45. 111660 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-183
46. 113458 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-159
47. 113594 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-295
48. 114032 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-282
49. 114033 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-283
50. 113786 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-036
51. 113895 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-145
52. 113897 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-147
53. 113898 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-148
54. 114049 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-299
55. 114052 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-302
56. 114116 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-366
57. 114136 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-386
58. 114150 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-400
59. 114173 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-423
60. 115756 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180322-6
61. 115682 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180124-38
62. 116000 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180911-20
63. 116299 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6951
64. 116816 Tetrastigma sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-008
65. 117821 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-191
66. 117939 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-309
67. 118484 Tetrastigma sp. K. Inthamma 383
68. 118982 Tetrastigma sp. K. Inthamma 569
69. 121074 Tetrastigma sp. N. Muangyen 3056
70. 121593 Tetrastigma sp. N. Boonruang 0496
71. 121635 Tetrastigma sp. N. Boonruang & W. La-ongsri 0538
72. 122681 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-151
73. 122836 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-306
74. 122995 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-466
75. 123260 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-254
76. 123443 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-437
77. 123434 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-428
78. 123808 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-345
79. 123811 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-348
80. 123815 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-352
81. 125369 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7112
82. 125407 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7150
83. 127152 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1883
84. 129730 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4588
85. 131029 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1302
86. 131437 Tetrastigma sp. Chusie Trisonthi BD 20
87. 132151 Tetrastigma sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2960
88. 132331 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7457
89. 132773 Tetrastigma sp. A. Nuammee 651
90. 132811 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7579
91. 133228 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1016
92. 133271 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1059
93. 133361 Tetrastigma sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1150
94. 133727 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7623
95. 133955 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3475
96. 135812 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7780
97. 135817 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7785
98. 135727 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7695
99. 135775 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7743
100. 136144 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 58
101. 136427 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3452
102. 138923 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3802
103. 138924 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3803
104. 137892 Tetrastigma sp. K. Inthamma 1476

ปิด

QR code