ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130273
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paederia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2449
Collected date

วันที่เก็บ

10 Feb 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower brownish-red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

376
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1549 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 1549
2. 3785 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 3785
3. 4834 Paederia sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 6
4. 4845 Paederia sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 16
5. 5161 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5161
6. 5594 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5594
7. 5640 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 5640
8. 7606 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 7606
9. 8390 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 8390
10. 11563 Paederia sp. P. Suksathan 1173
11. 12300 Paederia sp. W. Pongamornkul 355
12. 12510 Paederia sp. W. Nanakorn et al. 12510
13. 16057 Paederia sp. P. Suksathan 1921
14. 16746 Paederia sp. S. Sasrirat 195
15. 19147 Paederia sp. W. Saemyarm 090
16. 19553 Paederia sp. W. Pongamornkul 599
17. 28322 Paederia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-32
18. 29093 Paederia sp. S. Suddee et al. 2681
19. 30296 Paederia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1251
20. 33212 Paederia sp. Warintorn K. 08-196
21. 34194 Paederia sp. W. Pongamornkul 2119
22. 35236 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8027
23. 35537 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8263
24. 35680 Paederia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8526
25. 36031 Paederia sp. Jatupol K. 08-372
26. 36292 Paederia sp. W. Pongamornkul 2239
27. 38632 Paederia sp. W. Pongamornkul 2482
28. 39093 Paederia sp. Jatupol K. 08-442
29. 39684 Paederia sp. M. Norsaengsri 4791
30. 42202 Paederia sp. Wang Hong 8352
31. 43065 Paederia sp. Zhou Shi-shun 3311
32. 46515 Paederia sp. W. Pongamornkul 2590
33. 46845 Paederia sp. M. Tanaros 317
34. 46929 Paederia sp. M. Tanaros 403
35. 48199 Paederia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 003
36. 53055 Paederia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7628
37. 53959 Paederia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8098
38. 53757 Paederia sp. C. Maknoi 3038
39. 55417 Paederia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8405
40. 57643 Paederia sp. C. Maknoi 4059
41. 57660 Paederia sp. C. Maknoi 4077
42. 57933 Paederia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9035
43. 58084 Paederia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9836
44. 58378 Paederia sp. K. Chanta 26
45. 59569 Paederia sp. Romklao Botanical Garden 0175/2554
46. 61363 Paederia sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086780
47. 61557 Paederia sp. Ling Shein Man 087054
48. 61708 Paederia sp. Ling Shein Man 087603
49. 62908 Paederia sp. C. Lakoet 245
50. 63925 Paederia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9944
51. 65699 Paederia sp. M. Norsaengsri 10189
52. 65707 Paederia sp. M. Norsaengsri 10199
53. 65726 Paederia sp. M. Norsaengsri 10218
54. 65913 Paederia sp. K. Srithi 686
55. 66259 Paederia sp. W. Pongamornkul 3297
56. 67067 Paederia sp. W. Pongamornkul 3649
57. 67155 Paederia sp. Jatupol K. & C. Maknoi 558
58. 67444 Paederia sp. M. Norsaengsri et al. 003
59. 67873 Paederia sp. M. Norsaengsri 10553
60. 70374 Paederia sp. C. Maknoi 3241
61. 70838 Paederia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 047
62. 72121 Paederia sp. W. Pongamornkul 04001
63. 72168 Paederia sp. W. Thammarong 315
64. 72924 Paederia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 10705
65. 73003 Paederia sp. M. Norsaengsri 10784
66. 73365 Paederia sp. C. Lakoet 0523
67. 73827 Paederia sp. P. Phaosrichai 69
68. 75273 Paederia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2475
69. 80209 Paederia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-25
70. 80449 Paederia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-264
71. 81144 Paederia sp. C. Maknoi 7325
72. 81191 Paederia sp. C. Maknoi 7373
73. 85751 Paederia sp. W. Pongamornkul et al. 5091
74. 88427 Paederia sp. N. Muangyen 279
75. 95002 Paederia sp. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK163
76. 96023 Paederia sp. P. Phaosrichai 421
77. 96865 Paederia sp. C. Glamwaewwong 381/60
78. 97149 Paederia sp. P. Phaosrichai 533
79. 98234 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-114
80. 102602 Paederia sp. V. Nguanchoo 864
81. 102689 Paederia sp. V. Nguanchoo 981
82. 105009 Paederia sp. C. Maknoi 6198
83. 105228 Paederia sp. C. Maknoi 6464
84. 105321 Paederia sp. T. Khambai 227
85. 105876 Paederia sp. Pimsiri PN116
86. 106288 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 743
87. 106836 Paederia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 556
88. 106929 Paederia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 640
89. 108486 Paederia sp. T. Choopan et al. 2018-83
90. 109804 Paederia sp. TLBG 158.1
91. 111234 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-182
92. 111342 Paederia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-290
93. 113013 Paederia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6618
94. 113137 Paederia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6742
95. 116180 Paederia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6832
96. 116447 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-071
97. 116588 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-212
98. 116638 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-261
99. 116711 Paederia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-334
100. 118359 Paederia sp. K. Inthamma 247
101. 118608 Paederia sp. K. Kertsawang 3914
102. 120623 Paederia sp. N. Muangyen 2606
103. 121028 Paederia sp. N. Muangyen 3010
104. 121125 Paederia sp. N. Muangyen 3107
105. 122949 Paederia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-420
106. 123130 Paederia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-124
107. 124872 Paederia sp. N. Muangyen 3449
108. 128308 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2109
109. 132370 Paederia sp. W. Pongamornkul 7212
110. 132629 Paederia sp. W. Pongamornkul 7566
111. 134082 Paederia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3547
112. 134270 Paederia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3704
113. 134368 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2718
114. 137698 Paederia sp. K. Inthamma 1282
115. 135947 Paederia sp. W. Pongamornkul 7909
116. 137954 Paederia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2848
117. 138342 Paederia sp. K. Inthamma 1618
118. 138431 Paederia sp. K. Inthamma 1707

ปิด

QR code