ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130281
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygonum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Polygonaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2457
Collected date

วันที่เก็บ

10 Feb 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb about 50 cm high. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1491
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

160    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 821 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 821
2. 1513 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1513
3. 1778 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1778
4. 1790 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1790
5. 1994 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 1994
6. 2021 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 2021
7. 2419 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 2419
8. 2454 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 2454
9. 4054 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4054
10. 4393 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4393
11. 4414 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4414
12. 4428 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4428
13. 4501 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4501
14. 4732 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 4732
15. 4864 Polygonum sp. M. Norsaengsri, S. Watthana 35
16. 4988 Polygonum sp. S. Watthana, M. Norsaengsri 159
17. 4993 Polygonum sp. S. Watthana, M. Norsaengsri 164
18. 5891 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 5891
19. 6182 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 6182
20. 7067 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 7067
21. 7921 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 7921
22. 10354 Polygonum sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 31
23. 10356 Polygonum sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 33
24. 15166 Polygonum sp. M. Norsaengsri, S. Vessabutr, S. Sasrirat 837
25. 15446 Polygonum sp. S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 632
26. 15638 Polygonum sp. P. Suksathan 1722
27. 15763 Polygonum sp. M. Norsaengsri 875
28. 15958 Polygonum sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1868
29. 16070 Polygonum sp. P. Suksathan 1935
30. 16483 Polygonum sp. P. Suksathan 2156
31. 16484 Polygonum sp. P. Suksathan 2157
32. 16560 Polygonum sp. P. Suksathan 2233
33. 16561 Polygonum sp. P. Suksathan 2234
34. 17367 Polygonum sp. M. Norsaengsri 919
35. 18809 Polygonum sp. W. Nanakorn 1091
36. 18810 Polygonum sp. W. Nanakorn 1091
37. 18979 Polygonum sp. W. Nanakorn et al. 18979
38. 19072 Polygonum sp. M. Norsaengsri s.n.
39. 19369 Polygonum sp. M. Norsaengsri 1248
40. 19738 Polygonum sp. W. La-ongsri 100
41. 19739 Polygonum sp. W. La-ongsri 101
42. 20006 Polygonum sp. C. Maknoi 55
43. 20382 Polygonum sp. P. Thongson 127
44. 20389 Polygonum sp. P. Thongson 134
45. 20869 Polygonum sp. P. Suksathan 2986
46. 20990 Polygonum sp. M. Norsaengsri 1563
47. 24814 Polygonum sp. K. Kertsawang 143
48. 25593 Polygonum sp. C. Maknoi 629
49. 27141 Polygonum sp. S. Watthana, M. wongnak 1874
50. 27539 Polygonum sp. C. Maknoi 726
51. 29834 Polygonum sp. C. Maknoi 1426
52. 30098 Polygonum sp. S. Watthana 2369
53. 30948 Polygonum sp. K. Kertsawang 654
54. 31165 Polygonum sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2840
55. 35020 Polygonum sp. W. Pongamornkul 1824
56. 35101 Polygonum sp. W. Pongamornkul 2179
57. 35489 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8312
58. 35593 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8427
59. 35611 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8446
60. 35732 Polygonum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8586
61. 40228 Polygonum sp. M. Norsaengsri 5417
62. 40387 Polygonum sp. C. Maknoi 2758
63. 42748 Polygonum sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6213
64. 43275 Polygonum sp. Zhou-Shishun 3077
65. 46570 Polygonum sp. M. Norsaengsri 3541
66. 48776 Polygonum sp. Shunsuke Tsugaru T 61679
67. 47257 Polygonum sp. Chusie KY 252
68. 47811 Polygonum sp. S. Sawangsawat, W. Boonchai 238
69. 48857 Polygonum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51508
70. 49755 Polygonum sp. H. Takahashi T 62516
71. 49760 Polygonum sp. H. Takahashi T 62775
72. 50372 Polygonum sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat, J.F. Maxwell T 60731
73. 54225 Polygonum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8245
74. 53152 Polygonum sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1469
75. 53454 Polygonum sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1484
76. 53727 Polygonum sp. C. Maknoi 3008
77. 53752 Polygonum sp. C. Maknoi 3033
78. 54890 Polygonum sp. C. Kantachot 299
79. 54891 Polygonum sp. C. Kantachot 289
80. 54892 Polygonum sp. C. Kantachot 241
81. 54893 Polygonum sp. C. Kantachot 324
82. 54914 Polygonum sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
83. 55039 Polygonum sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
84. 55046 Polygonum sp. P. Tubtimtong 41 13
85. 55727 Polygonum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8527
86. 55970 Polygonum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8585
87. 56053 Polygonum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8832
88. 56876 Polygonum sp. M. Norsaengsri, S. Mattapha 9186
89. 57077 Polygonum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9356
90. 58099 Polygonum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9851
91. 58770 Polygonum sp. Zhou-Shishun 2921
92. 62166 Polygonum sp. W. Boonprakop 427
93. 62591 Polygonum sp. W. Pongamornkul 2841
94. 62898 Polygonum sp. C. Lakoet 235
95. 65812 Polygonum sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10306
96. 66760 Polygonum sp. C. Maknoi 4254
97. 67550 Polygonum sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 816
98. 67987 Polygonum sp. C. Lakoet 368
99. 70394 Polygonum sp. C. Maknoi 3261
100. 71828 Polygonum sp. B. Pantarod 91
101. 72817 Polygonum sp. M. Norsaengsri 10923
102. 73411 Polygonum sp. C. Lakoet 569
103. 73649 Polygonum sp. W. Pongamornkul 4059
104. 73981 Polygonum sp. K. Khwan 62
105. 76797 Polygonum sp. C. Maknoi 4758
106. 76798 Polygonum sp. C. Maknoi 4759
107. 80389 Polygonum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 204
108. 80391 Polygonum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 206
109. 80422 Polygonum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 237
110. 84663 Polygonum sp. K. Kertsawang 3444
111. 87194 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 37
112. 90151 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 74
113. 90170 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 93
114. 89763 Polygonum sp. C. Maknoi 5064
115. 90124 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 47
116. 90129 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 52
117. 90415 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 337
118. 94170 Polygonum sp. W. Pongamornkul 5870
119. 97016 Polygonum sp. C. Maknoi 4836
120. 97055 Polygonum sp. P. Phaosrichai 439
121. 100892 Polygonum sp. P. Phaosrichai 617
122. 101097 Polygonum sp. W. Pongamornkul 6118
123. 104853 Polygonum sp. C. Maknoi 5729
124. 105121 Polygonum sp. C. Maknoi 6311
125. 105128 Polygonum sp. C. Maknoi 6318
126. 106787 Polygonum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 507
127. 107006 Polygonum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 718
128. 107471 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 245
129. 109894 Polygonum sp. TLBG 457
130. 112397 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1174
131. 112415 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1192
132. 113319 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 20
133. 113335 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 36
134. 113343 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 44
135. 113502 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 203
136. 113573 Polygonum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 274
137. 115583 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1475
138. 117459 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1551
139. 117460 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1552
140. 118070 Polygonum sp. N. Pan-in 30
141. 118080 Polygonum sp. N. Pan-in 40
142. 118094 Polygonum sp. N. Pan-in 54
143. 118105 Polygonum sp. N. Pan-in 65
144. 124465 Polygonum sp. Natdanai Pan-in PSD 18
145. 124803 Polygonum sp. N. Muangyen 3380
146. 124806 Polygonum sp. N. Muangyen 3383
147. 128268 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2069
148. 130419 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2561
149. 130446 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2587
150. 135509 Polygonum sp. Fumihiro Konta CH 3538
151. 137140 Polygonum sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103598
152. 137927 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2821
153. 137967 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2861
154. 138002 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2896
155. 138025 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2919
156. 138068 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2962
157. 141173 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3186
158. 141216 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3229
159. 141254 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3267
160. 141258 Polygonum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3271

ปิด

QR code