ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 130543
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Saurauia roxburghii Wall.
Family name

ชื่อวงศ์

ACTINIDIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 820
Collected date

วันที่เก็บ

16 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

81    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 691 Saurauia roxburghii Wall. W. Nanakorn et al. 691
2. 1796 Saurauia roxburghii Wall. W. Nanakorn et al. 1796
3. 9135 Saurauia roxburghii Wall. W. Nanakorn et al. 9135
4. 9570 Saurauia roxburghii Wall. W. Nanakorn et al. 9570
5. 10934 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 60
6. 11742 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 271
7. 14324 Saurauia roxburghii Wall. P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 410
8. 14468 Saurauia roxburghii Wall. S. Watthana 362
9. 15711 Saurauia roxburghii Wall. P. Suksathan & David J. Middleton 1813
10. 22949 Saurauia roxburghii Wall. C. Glamwaewwong 198
11. 23174 Saurauia roxburghii Wall. P. Srisanga 2554
12. 29598 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi 1340
13. 29854 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi 1447
14. 30093 Saurauia roxburghii Wall. S. Watthana 2364
15. 35055 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 1859
16. 35056 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 1860
17. 35856 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi 1788
18. 38434 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi & P. Srisanga 2206
19. 38837 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi 2507
20. 47120 Saurauia roxburghii Wall. Chusie KY95
21. 51048 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 2654
22. 51835 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri & N. Tathana 7890
23. 54821 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1814
24. 56417 Saurauia roxburghii Wall. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051338
25. 56762 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1952
26. 61987 Saurauia roxburghii Wall. Ling Shein Man 087504
27. 65136 Saurauia roxburghii Wall. K. Srithi 646
28. 66587 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2847
29. 71936 Saurauia roxburghii Wall. Ratchuporn Spanuchat s.n.
30. 72802 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri 10908
31. 73198 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri 11370
32. 74049 Saurauia roxburghii Wall. K. Khwan 187
33. 74790 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 04264
34. 76433 Saurauia roxburghii Wall. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094327
35. 80106 Saurauia roxburghii Wall. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097972
36. 82997 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri 12381
37. 83885 Saurauia roxburghii Wall. S. Sawangsawat 599
38. 85040 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3274
39. 85730 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul et al. 5070
40. 85914 Saurauia roxburghii Wall. M. Norsaengsri 12567
41. 86105 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-109
42. 86718 Saurauia roxburghii Wall. C. Glamwaewwong 012/58
43. 88431 Saurauia roxburghii Wall. N. Muangyen 283
44. 88531 Saurauia roxburghii Wall. N. Muangyen 383
45. 89345 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 5445
46. 90625 Saurauia roxburghii Wall. N. Muangyen 888
47. 90769 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3377
48. 92619 Saurauia roxburghii Wall. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-010
49. 94478 Saurauia roxburghii Wall. N. Muangyen 1605
50. 95094 Saurauia roxburghii Wall. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-133
51. 95681 Saurauia roxburghii Wall. Chusie & K. Srithi KK057
52. 96805 Saurauia roxburghii Wall. C. Glamwaewwong 321/60
53. 98262 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-142
54. 98602 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-079
55. 98622 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-099
56. 98918 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-395
57. 101081 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 6102
58. 101310 Saurauia roxburghii Wall. S. Wanchan 26
59. 101666 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 6207
60. 101961 Saurauia roxburghii Wall. Phiangphak Sukkharak 16
61. 104510 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 6287
62. 109567 Saurauia roxburghii Wall. S. Wanchan 26
63. 110200 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1073
64. 113611 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-312
65. 114653 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5001
66. 115241 Saurauia roxburghii Wall. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 776
67. 115539 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1431
68. 115581 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1473
69. 117496 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1588
70. 117997 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-367
71. 122764 Saurauia roxburghii Wall. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-234
72. 123794 Saurauia roxburghii Wall. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-331
73. 125402 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 7145
74. 127265 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1900
75. 127282 Saurauia roxburghii Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1917
76. 131018 Saurauia roxburghii Wall. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1291
77. 131148 Saurauia roxburghii Wall. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2339
78. 131430 Saurauia roxburghii Wall. Chusie Trisonthi BD 12
79. 132558 Saurauia roxburghii Wall. W. Pongamornkul 7496
80. 132853 Saurauia roxburghii Wall. S. Pumikong 2019 5
81. 137891 Saurauia roxburghii Wall. K. Inthamma 1475

ปิด

QR code