ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130429
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyclosorus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Thelypteridaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 776
Collected date

วันที่เก็บ

16 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrial fern.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7781 Cyclosorus sp. W. Nanakorn et al. 7781
2. 7785 Cyclosorus sp. W. Nanakorn et al. 7785
3. 19046 Cyclosorus sp. W. Nanakorn et al. 19046
4. 29874 Cyclosorus sp. C. Maknoi 1466
5. 36455 Cyclosorus sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3099
6. 42145 Cyclosorus sp. Tao Guo-da 38704
7. 42146 Cyclosorus sp. Tao Guo-da 38609
8. 62977 Cyclosorus sp. C. Lakoet 314
9. 81156 Cyclosorus sp. C. Maknoi 7337
10. 81467 Cyclosorus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11713
11. 90864 Cyclosorus sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 196
12. 115233 Cyclosorus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 768
13. 121566 Cyclosorus sp. N. Boonruang 469
14. 122660 Cyclosorus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 130
15. 130629 Cyclosorus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 906
16. 130744 Cyclosorus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2790

ปิด

QR code