ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130590
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salomonia cantoniensis Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 867
Collected date

วันที่เก็บ

17 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ecology: mixed deciduous forest. Herb. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4081 Salomonia cantoniensis Lour. W. Nanakorn et al. 4081
2. 12398 Salomonia cantoniensis Lour. P. Suksathan 1293
3. 12436 Salomonia cantoniensis Lour. P. Suksathan 1331
4. 12437 Salomonia cantoniensis Lour. P. Suksathan 1332
5. 18195 Salomonia cantoniensis Lour. M. Norsaengsri 966
6. 18466 Salomonia cantoniensis Lour. P. Suksathan 2793
7. 18780 Salomonia cantoniensis Lour. W. Nanakorn 614
8. 20953 Salomonia cantoniensis Lour. P. Srisanga s.n.
9. 24738 Salomonia cantoniensis Lour. K. Kertsawang 233
10. 32075 Salomonia cantoniensis Lour. Pranee Palee 1064
11. 36056 Salomonia cantoniensis Lour. Jatupol K. 08-397
12. 36406 Salomonia cantoniensis Lour. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3050
13. 54850 Salomonia cantoniensis Lour. Narumol Piwpuan 20
14. 55255 Salomonia cantoniensis Lour. Narumol Piwpuan 68
15. 59091 Salomonia cantoniensis Lour. Yin-Jiantao 1823
16. 62365 Salomonia cantoniensis Lour. Romklao Botanical Garden 0652/2555
17. 64516 Salomonia cantoniensis Lour. W. Pongamornkul 3065
18. 75626 Salomonia cantoniensis Lour. W. Tanming 514
19. 75722 Salomonia cantoniensis Lour. W. Pongamornkul 4307
20. 84281 Salomonia cantoniensis Lour. W. Khattiyot 372
21. 84442 Salomonia cantoniensis Lour. K. Kertsawang 3296
22. 105151 Salomonia cantoniensis Lour. C. Maknoi 6342
23. 110108 Salomonia cantoniensis Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 981
24. 114127 Salomonia cantoniensis Lour. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-377
25. 117369 Salomonia cantoniensis Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 955
26. 123076 Salomonia cantoniensis Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-70
27. 123505 Salomonia cantoniensis Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-043
28. 126269 Salomonia cantoniensis Lour. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092616
29. 129369 Salomonia cantoniensis Lour. Akharasit Bunsongthae 232
30. 130672 Salomonia cantoniensis Lour. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 949
31. 134185 Salomonia cantoniensis Lour. Martin van de Bult 1875
32. 137130 Salomonia cantoniensis Lour. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103001
33. 137131 Salomonia cantoniensis Lour. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103520

ปิด

QR code