ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 130661
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus urinaria L.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 938
Collected date

วันที่เก็บ

19 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,379
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1121 Phyllanthus urinaria L. W. Nanakorn et al. 1121
2. 4069 Phyllanthus urinaria L. W. Nanakorn et al. 4069
3. 4094 Phyllanthus urinaria L. W. Nanakorn et al. 4094
4. 17361 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri 913
5. 23059 Phyllanthus urinaria L. C. Glamwaewwong 225
6. 26505 Phyllanthus urinaria L. M. Nomura FOK-606391
7. 31629 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 1952
8. 32068 Phyllanthus urinaria L. Pranee Palee 1057
9. 32189 Phyllanthus urinaria L. J.F. Maxwell 06-187
10. 32533 Phyllanthus urinaria L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068141
11. 32898 Phyllanthus urinaria L. N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-073672
12. 32667 Phyllanthus urinaria L. T. Nakamura et al. FOK-069797
13. 34187 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 2112
14. 34319 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 1678
15. 34320 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 1679
16. 36350 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 2297
17. 37670 Phyllanthus urinaria L. J.F. Maxwell 06-613
18. 38790 Phyllanthus urinaria L. C. Maknoi 2460
19. 42846 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri & M. Tanaros 3421
20. 47888 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri 7056
21. 47903 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri 7071
22. 49453 Phyllanthus urinaria L. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-16610
23. 54044 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8228
24. 54436 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6875
25. 54565 Phyllanthus urinaria L. P. Chantaranothai et al. s.n.
26. 71829 Phyllanthus urinaria L. B. Pantarod 84
27. 75780 Phyllanthus urinaria L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094666
28. 75904 Phyllanthus urinaria L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095304
29. 78236 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 06
30. 78237 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 07
31. 78238 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 08
32. 78242 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 12
33. 78243 Phyllanthus urinaria L. K. Buddhachat 13
34. 85810 Phyllanthus urinaria L. M. Norsaengsri 12463
35. 86510 Phyllanthus urinaria L. W. Tanming 962
36. 87225 Phyllanthus urinaria L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-068
37. 87532 Phyllanthus urinaria L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-374
38. 92673 Phyllanthus urinaria L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-064
39. 95439 Phyllanthus urinaria L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5101
40. 104180 Phyllanthus urinaria L. S. Kamonnate 758
41. 112713 Phyllanthus urinaria L. N. Muangyen 2200
42. 113205 Phyllanthus urinaria L. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3899
43. 117359 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 945
44. 122662 Phyllanthus urinaria L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-132
45. 122729 Phyllanthus urinaria L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-199
46. 123083 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-77
47. 123138 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-132
48. 123579 Phyllanthus urinaria L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-117
49. 125303 Phyllanthus urinaria L. W. Pongamornkul 7046
50. 127034 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1765
51. 127191 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1922
52. 127233 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1964
53. 127761 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2648
54. 128739 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2179
55. 129012 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2451
56. 129039 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2478
57. 129085 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2524
58. 130564 Phyllanthus urinaria L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 841
59. 130840 Phyllanthus urinaria L. N. Muangyen 3889
60. 134533 Phyllanthus urinaria L. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3168
61. 137083 Phyllanthus urinaria L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103207
62. 139145 Phyllanthus urinaria L. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 460
63. 140094 Phyllanthus urinaria L. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10137

ปิด

QR code