ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130854
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma rufostriata Skornick. & Soonthornk.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Bua Lai Prachin (บัวลายปราจีน)
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sutthinut Soonthornkalump Sutt-216
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jun 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Habitat: It grows in the semi-deciduous, evergreen forests and scrub forests at 5-50 m a.s.l. Leat sheaths plain green with or without reddish patch at basal part. Ligule greenish white or reddish white. Petiole plain green with reddish patch at margin and basal part. Lamina adaxially dark green, abaxially somewhat paler, midrib green often with narrow red patch along the mid-rib. Fertile bracts brownish red with pale light green venation and mostly also with two bright pink patches at each side, bright pink patches is usually larger in uppermost bracts, brownish red pale light green venation or green tinge at apex. Bracteoles semitranslucent white with sparsely red spotted. Flowers purple. Calyx semitranslucent white sometimes with sparsely red spotted. Floral tube externally white, internally white sometimes with very few sparsely red spotted. Dorsal corolla lobe, cream white with rich of reddish patch distally. Labellum pale to bright purple with bright red bands at sides basally, gradually turning bright purple towards apex, narrowly yellow median band extending from base of the labellum all the way to the margin. Lateral staminodes light purple to bright purple with red band basally on side adjacent to labellum.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Prachin Buri, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

No author specimen/ไม่มีข้อมูลซ้ำ

ปิด

QR code