ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130797
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum nigrum L.
Family name

ชื่อวงศ์

Solanaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3846
Collected date

วันที่เก็บ

28 Mar 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 80-100 cm high near stream. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

284
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 331 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 331
2. 1057 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 1057
3. 1102 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 1102
4. 4076 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 4076
5. 5585 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 5585
6. 6647 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 6647
7. 7727 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 7727
8. 8024 Solanum nigrum L. W. Nanakorn et al. 8024
9. 11372 Solanum nigrum L. P. Thongson 32
10. 28358 Solanum nigrum L. Y. Ochiai, S. Yokoyama 260804 2
11. 33254 Solanum nigrum L. Jatupol K. 07 35
12. 33713 Solanum nigrum L. Y. Aoki FOK 614487
13. 44858 Solanum nigrum L. Piyawan Winichainan HN 1243
14. 45696 Solanum nigrum L. D. Khrueasan MS 63
15. 51440 Solanum nigrum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 7510
16. 52473 Solanum nigrum L. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1178
17. 55733 Solanum nigrum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8533
18. 56365 Solanum nigrum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 9002
19. 57941 Solanum nigrum L. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9043
20. 61405 Solanum nigrum L. Law Shine 88360
21. 63997 Solanum nigrum L. S. Sawangsawat 61
22. 65110 Solanum nigrum L. K. Srithi 27
23. 66413 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul 3198
24. 67528 Solanum nigrum L. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 794
25. 69093 Solanum nigrum L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89358
26. 71929 Solanum nigrum L. J. Towaranonte s.n.
27. 74032 Solanum nigrum L. K. Khwan 153
28. 75891 Solanum nigrum L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe 94443
29. 87378 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 220
30. 89658 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul 5644
31. 90436 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 358
32. 93947 Solanum nigrum L. Ling Shein Mang 93206
33. 95237 Solanum nigrum L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 276
34. 96027 Solanum nigrum L. P. Phaosrichai 425
35. 98133 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 13
36. 105984 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul 6460
37. 108382 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul 6590
38. 109450 Solanum nigrum L. K. Yamaoka, A. Sakamoto et al. FOK 73084
39. 111442 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 390
40. 113303 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 4
41. 113583 Solanum nigrum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 284
42. 115311 Solanum nigrum L. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 846
43. 120653 Solanum nigrum L. N. Muangyen 2636
44. 120985 Solanum nigrum L. N. Muangyen 2967
45. 126365 Solanum nigrum L. Than Than Aye, Khin Myi Htwe 20623
46. 136176 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 90
47. 142494 Solanum nigrum L. W. Pongamornkul 8795

ปิด

QR code