ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130979
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1252
Collected date

วันที่เก็บ

6 Apr 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 12 m high. Flower green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

790
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

280    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 983 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 983
2. 5142 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 5142
3. 6354 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 6354
4. 8890 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8890
5. 8172 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8172
6. 8329 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8329
7. 8778 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8778
8. 10696 Litsea sp. Serm 30
9. 11585 Litsea sp. Sucheera s.n.
10. 14123 Litsea sp. S. Watthana 274
11. 13679 Litsea sp. P. Suksathan 1450
12. 13690 Litsea sp. P. Suksathan 1461
13. 13826 Litsea sp. P. Srisanga 529
14. 13972 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 638
15. 13979 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 645
16. 13991 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 657
17. 14022 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 688
18. 14584 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 796
19. 15248 Litsea sp. P. Srisanga 963
20. 15947 Litsea sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1857
21. 16071 Litsea sp. P. Suksathan 1936
22. 16773 Litsea sp. P. Srisanga 1250
23. 16807 Litsea sp. P. Srisanga 1284
24. 17603 Litsea sp. P. Srisanga 1382
25. 17609 Litsea sp. P. Srisanga 1388
26. 17610 Litsea sp. P. Srisanga 1389
27. 17034 Litsea sp. P. Srisanga 1351
28. 17901 Litsea sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
29. 17947 Litsea sp. P. Srisanga 1500
30. 18058 Litsea sp. P. Srisanga 1611
31. 18739 Litsea sp. P. Srisanga 1897
32. 18774 Litsea sp. W. Nanakorn 580
33. 18976 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 18976
34. 20976 Litsea sp. P. Srisanga 1988
35. 21133 Litsea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2007
36. 23774 Litsea sp. P. Srisanga 2695
37. 23873 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 23873
38. 23947 Litsea sp. C. Glamwaewwong 579
39. 25639 Litsea sp. C. Maknoi 679
40. 27238 Litsea sp. K. Wangwasit 051222-16
41. 27284 Litsea sp. Sunthorn H172
42. 28432 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-17B
43. 28460 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-20
44. 29507 Litsea sp. C. Glamwaewwong 1347
45. 29928 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-6
46. 29939 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-17
47. 30152 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-17
48. 30922 Litsea sp. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-16
49. 31078 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2753
50. 31193 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2868
51. 31293 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2968
52. 31295 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2970
53. 34010 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-46
54. 34865 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-91
55. 34933 Litsea sp. W. Pongamornkul 1737
56. 35196 Litsea sp. C. Maknoi 2424
57. 35966 Litsea sp. Jatupol K. 08-307
58. 36135 Litsea sp. A. Keratikornkol 511
59. 36571 Litsea sp. C. Maknoi 1891
60. 36909 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-132
61. 37171 Litsea sp. C. Maknoi 2053
62. 37595 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-505
63. 37663 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-606
64. 38357 Litsea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2129
65. 40224 Litsea sp. M. Norsaengsri 5413
66. 40417 Litsea sp. C. Maknoi 2788
67. 41268 Litsea sp. S. Watthana 3266
68. 42001 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3676
69. 42491 Litsea sp. Zhou Shi-shun 2321
70. 42627 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6110
71. 44424 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3352
72. 45968 Litsea sp. C. Maknoi 3880
73. 46284 Litsea sp. S. Sawangsawat 8
74. 47184 Litsea sp. Chusie KY306
75. 47195 Litsea sp. Chusie KY74
76. 47300 Litsea sp. Chusie KY441
77. 47939 Litsea sp. M. Norsaengsri 7107
78. 48814 Litsea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33173
79. 49472 Litsea sp. T. Shimizu & M. Hutoh T-10255
80. 49474 Litsea sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1525
81. 50518 Litsea sp. Li-Jianwu Cx00137
82. 51422 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7492
83. 52195 Litsea sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1437
84. 52546 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1629
85. 52596 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1681
86. 53907 Litsea sp. C. Maknoi 3189
87. 54354 Litsea sp. T. Yingkhachorn 31
88. 54361 Litsea sp. T. Yingkhachorn 39
89. 54794 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1787
90. 55510 Litsea sp. Sawai 24
91. 55787 Litsea sp. M. Norsaengsri 5500
92. 56350 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8987
93. 56911 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9221
94. 57148 Litsea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 263
95. 59326 Litsea sp. Li-Jianwu 278
96. 59485 Litsea sp. Romklao Botanical Garden 0091/2553
97. 59688 Litsea sp. T. Khambai 99
98. 59728 Litsea sp. S. Klongngern 23
99. 60004 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2164
100. 60858 Litsea sp. Ling Shein Man 087105
101. 60957 Litsea sp. Ling Shein Man 087830
102. 62097 Litsea sp. D. Khrueasan MS-198
103. 63150 Litsea sp. Li-Jianwu 862
104. 63334 Litsea sp. Li-Jianwu 837
105. 64284 Litsea sp. Li-Jianwu 1112
106. 64297 Litsea sp. Li-Jianwu 1266
107. 64303 Litsea sp. Li-Jianwu 1260
108. 65310 Litsea sp. K. Srithi 555
109. 65799 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10293
110. 66967 Litsea sp. W. Pongamornkul 3549
111. 66969 Litsea sp. W. Pongamornkul 3551
112. 67285 Litsea sp. M. Norsaengsri 4172
113. 71109 Litsea sp. S. Watthana 3827
114. 72103 Litsea sp. W. Pongamornkul 03983
115. 73202 Litsea sp. M. Norsaengsri 11374
116. 73206 Litsea sp. M. Norsaengsri 11378
117. 73761 Litsea sp. W. Pongamornkul 04171
118. 73831 Litsea sp. P. Phaosrichai 73
119. 74866 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10848
120. 75033 Litsea sp. M. Norsaengsri 11078
121. 75050 Litsea sp. M. Norsaengsri 11096
122. 76561 Litsea sp. C. Maknoi 7130
123. 76565 Litsea sp. C. Maknoi 7134
124. 76573 Litsea sp. C. Maknoi 7142
125. 76597 Litsea sp. C. Maknoi 7166
126. 76713 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11159
127. 78109 Litsea sp. W. Pongamornkul 4454
128. 79855 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097848
129. 79856 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097729
130. 80576 Litsea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-391
131. 80708 Litsea sp. W. Pongamornkul 4565
132. 80774 Litsea sp. K. Phoutthavong et al. 536
133. 81404 Litsea sp. M. Norsaengsri 12199
134. 81783 Litsea sp. M. Norsaengsri 11817
135. 81956 Litsea sp. M. Norsaengsri 11989
136. 82093 Litsea sp. M. Norsaengsri 12125
137. 82285 Litsea sp. Utteridge, T.M.A. with Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI) and Ellisa Wally (MAN) 380
138. 82651 Litsea sp. C. Maknoi 7552
139. 83309 Litsea sp. C. Maknoi 7826
140. 85095 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3330
141. 83867 Litsea sp. S. Sawangsawat 581
142. 84089 Litsea sp. W. Pongamornkul 4875
143. 84175 Litsea sp. W. Pongamornkul 4961
144. 84314 Litsea sp. W. Khattiyot 405
145. 84921 Litsea sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4003
146. 85114 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3350
147. 85692 Litsea sp. W. Pongamornkul 5033
148. 85733 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5073
149. 85737 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5077
150. 85885 Litsea sp. M. Norsaengsri 12538
151. 86448 Litsea sp. M. Wongnak 456
152. 89175 Litsea sp. N. Muangyen 766
153. 89494 Litsea sp. W. Pongamornkul 5594
154. 89684 Litsea sp. W. Pongamornkul 5670
155. 89705 Litsea sp. W. Pongamornkul 5691
156. 90214 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-137
157. 90373 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-295
158. 90543 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-464
159. 90646 Litsea sp. C. Maknoi 6388
160. 91835 Litsea sp. N. Muangyen 1203
161. 92548 Litsea sp. W. Pongamornkul 5351
162. 92552 Litsea sp. W. Pongamornkul 5355
163. 92567 Litsea sp. W. Pongamornkul 5370
164. 92570 Litsea sp. W. Pongamornkul 5373
165. 94354 Litsea sp. N. Muangyen 1481
166. 95082 Litsea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-121
167. 96531 Litsea sp. C. Glamwaewwong 047/60
168. 96573 Litsea sp. C. Glamwaewwong 089/60
169. 97572 Litsea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
170. 98821 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-298
171. 101079 Litsea sp. W. Pongamornkul 6100
172. 102703 Litsea sp. V. Nguanchoo 997
173. 104412 Litsea sp. T. Khambai 435
174. 104380 Litsea sp. T. Khambai 403
175. 104391 Litsea sp. T. Khambai 414
176. 104473 Litsea sp. T. Khambai 496
177. 104478 Litsea sp. T. Khambai 501
178. 105219 Litsea sp. C. Maknoi 6455
179. 104925 Litsea sp. C. Maknoi 6082
180. 104935 Litsea sp. C. Maknoi 6092
181. 105315 Litsea sp. T. Khambai 221
182. 105423 Litsea sp. T. Khambai 389
183. 105433 Litsea sp. T. Khambai 399
184. 105434 Litsea sp. T. Khambai 400
185. 105515 Litsea sp. C. Maknoi 6858
186. 105825 Litsea sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK039
187. 106380 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 835
188. 107015 Litsea sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 727
189. 107341 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-103
190. 107416 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-183
191. 107486 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-260
192. 107531 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-315
193. 107548 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-334
194. 107552 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-338
195. 107553 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-339
196. 107559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-345
197. 108392 Litsea sp. W. Pongamornkul 6600
198. 109727 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-298
199. 110741 Litsea sp. N. Muangyen 1949
200. 110931 Litsea sp. K. Kertsawang 4501
201. 111076 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-025
202. 111419 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-367
203. 111444 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-392
204. 111502 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-025
205. 111622 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-145
206. 112231 Litsea sp. T. Khambai 210
207. 112358 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1135
208. 113187 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3881
209. 113223 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3917
210. 113268 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3961
211. 113424 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-125
212. 113535 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-236
213. 113559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-260
214. 113560 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-261
215. 113687 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-388
216. 114000 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-250
217. 114030 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-280
218. 116289 Litsea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6941
219. 117002 Litsea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-195
220. 118866 Litsea sp. K. Inthamma 444
221. 121585 Litsea sp. N. Boonruang 0488
222. 120773 Litsea sp. N. Muangyen 2755
223. 122169 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR031
224. 122171 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR033
225. 122172 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR034
226. 122173 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR035
227. 122175 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR037
228. 122176 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR038
229. 122691 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-161
230. 122645 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-115
231. 122737 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-207
232. 122963 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-434
233. 123301 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-295
234. 123862 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-399
235. 125261 Litsea sp. W. Pongamornkul 7004
236. 127906 Litsea sp. Faranirina Lantoarisoa s.n.
237. 128450 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2251
238. 128598 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2038
239. 128629 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2069
240. 128664 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2104
241. 128734 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2174
242. 128950 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2389
243. 128994 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2433
244. 129708 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4566
245. 129710 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4568
246. 130232 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2408
247. 130384 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2526
248. 130444 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2585
249. 131412 Litsea sp. Chusie Trisonthi BD 1
250. 131491 Litsea sp. Chusie Trisonthi BD 71.1
251. 132618 Litsea sp. W. Pongamornkul 7555
252. 132404 Litsea sp. W. Pongamornkul 7246
253. 132559 Litsea sp. W. Pongamornkul 7497
254. 133272 Litsea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1060
255. 133625 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 410
256. 133358 Litsea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1147
257. 133434 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 218
258. 133457 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 241
259. 133483 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 267
260. 133502 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 286
261. 133564 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 349
262. 133810 Litsea sp. S. Kantasa K 83
263. 133902 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3422
264. 133909 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3429
265. 134335 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2685
266. 134584 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3219
267. 134627 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3262
268. 135748 Litsea sp. W. Pongamornkul 7716
269. 135937 Litsea sp. W. Pongamornkul 7899
270. 136052 Litsea sp. W. Pongamornkul 8014
271. 137006 Litsea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103340
272. 137872 Litsea sp. K. Inthamma 1456
273. 138028 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2922
274. 138049 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2943
275. 138052 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2946
276. 138330 Litsea sp. K. Inthamma 1606
277. 138632 Litsea sp. K. Inthamma 265
278. 139761 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4003
279. 140538 Litsea sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101590
280. 140539 Litsea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100161

ปิด

QR code