ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130857
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma lu haa มาลุห่า (Akha name)
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Suchada Wongpakam, Wasana Kamkuan 2
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jul 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

200    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 460 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 460
2. 4223 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 4223
3. 6104 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 6104
4. 5999 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 5999
5. 7219 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7219
6. 7658 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7658
7. 8577 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8577
8. 8866 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8866
9. 10557 Dalbergia sp. S. Watthana 57
10. 10800 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 10800
11. 10925 Dalbergia sp. Sucheera 1
12. 14684 Dalbergia sp. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 896
13. 18820 Dalbergia sp. W. Nanakorn 1126
14. 27518 Dalbergia sp. C. Maknoi 705
15. 28455 Dalbergia sp. NULL
16. 28882 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28882
17. 28884 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28884
18. 28886 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28886
19. 28896 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28896
20. 28944 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28944
21. 31472 Dalbergia sp. NULL
22. 36606 Dalbergia sp. C. Maknoi 1926
23. 38170 Dalbergia sp. P. Wessumritt 53
24. 45326 Dalbergia sp. Jatupol K. 10 523
25. 45626 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS 349
26. 46554 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 3525
27. 47239 Dalbergia sp. Chusie KY 155
28. 49863 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6383
29. 50746 Dalbergia sp. L. kamkom 2005
30. 53758 Dalbergia sp. C. Maknoi 3039
31. 57971 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9073
32. 58022 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9124
33. 60094 Dalbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2255
34. 62139 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS 350
35. 62289 Dalbergia sp. Romklao Botanical Garden 2555 576
36. 64585 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3134
37. 66316 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3356
38. 66767 Dalbergia sp. C. Maknoi 4261
39. 68851 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89681
40. 69230 Dalbergia sp. Zhou-Shishun 6886
41. 70459 Dalbergia sp. C. Maknoi 3326
42. 71367 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3807
43. 74998 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 10863
44. 79086 Dalbergia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 281
45. 85300 Dalbergia sp. C. Maknoi 7948
46. 85442 Dalbergia sp. C. Maknoi 8090
47. 86128 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 132
48. 86411 Dalbergia sp. M. Wongnak 389
49. 86843 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 58 137
50. 86913 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 58 206
51. 87058 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 58 351
52. 87345 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 187
53. 87365 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 207
54. 87526 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 368
55. 87537 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 379
56. 87551 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 391
57. 89045 Dalbergia sp. N. Muangyen 636
58. 89068 Dalbergia sp. N. Muangyen 659
59. 89089 Dalbergia sp. N. Muangyen 680
60. 90339 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 262
61. 90370 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 292
62. 90550 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 471
63. 90637 Dalbergia sp. N. Muangyen 900
64. 91246 Dalbergia sp. S. Sawangsawat 432
65. 91880 Dalbergia sp. N. Muangyen 1248
66. 94264 Dalbergia sp. N. Muangyen 1392
67. 94541 Dalbergia sp. N. Muangyen 1668
68. 94542 Dalbergia sp. N. Muangyen 1669
69. 95152 Dalbergia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 191
70. 95632 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 5993
71. 95795 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6079
72. 96392 Dalbergia sp. Mahasarakham University 75
73. 96533 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 60 49
74. 98328 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 208
75. 98505 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 385
76. 98715 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 192
77. 101152 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6173
78. 101182 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6203
79. 104910 Dalbergia sp. C. Maknoi 6066
80. 105483 Dalbergia sp. C. Maknoi 6826
81. 106324 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 779
82. 106468 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 923
83. 106870 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 581
84. 106807 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 527
85. 106809 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 529
86. 106910 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 621
87. 106994 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 706
88. 106998 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 710
89. 107027 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 739
90. 107078 Dalbergia sp. C. Maknoi 4843
91. 108357 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6565
92. 108368 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6576
93. 112194 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8850
94. 112198 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8854
95. 109808 Dalbergia sp. TLBG 167
96. 109892 Dalbergia sp. TLBG 454
97. 109899 Dalbergia sp. TLBG 472
98. 109966 Dalbergia sp. TLBG 563
99. 110060 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 933
100. 110081 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 954
101. 111689 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 212
102. 111985 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee, Kittiyut Punchai 9151
103. 112024 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9111
104. 112025 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9109
105. 112060 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9071
106. 112067 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9063
107. 112069 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9061
108. 112080 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai, Butapha Kongkeow 9049
109. 112105 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9022
110. 112106 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9021
111. 112166 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8811
112. 112178 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8830
113. 112476 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1253
114. 113135 Dalbergia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6740
115. 113227 Dalbergia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai, Butapha Kongkeow 9048
116. 113280 Dalbergia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3973
117. 113341 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 42
118. 113378 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 79
119. 113963 Dalbergia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 213
120. 115228 Dalbergia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 763
121. 116477 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 101
122. 115463 Dalbergia sp. C. Maknoi 5381
123. 115798 Dalbergia sp. K. Wangwasit 180322 48
124. 116586 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 210
125. 116726 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 349
126. 116757 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 380
127. 118474 Dalbergia sp. K. Inthamma 373
128. 118911 Dalbergia sp. K. Inthamma 490
129. 119035 Dalbergia sp. K. Inthamma 623
130. 119037 Dalbergia sp. K. Inthamma 625
131. 121917 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1252
132. 120635 Dalbergia sp. N. Muangyen 2618
133. 120885 Dalbergia sp. N. Muangyen 2867
134. 121014 Dalbergia sp. N. Muangyen 2996
135. 121673 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1734
136. 122307 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9332
137. 122495 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9558
138. 122282 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9307
139. 122324 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9349
140. 122368 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9207
141. 122392 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9232
142. 122438 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9287
143. 122512 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9505
144. 123670 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 207
145. 125299 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7042
146. 124749 Dalbergia sp. N. Muangyen 3326
147. 124994 Dalbergia sp. N. Muangyen 3570
148. 125491 Dalbergia sp. N. Muangyen 3572
149. 125498 Dalbergia sp. N. Muangyen 3579
150. 127272 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1907
151. 125942 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9767
152. 125948 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9773
153. 125949 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9774
154. 125953 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9779
155. 125956 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9783
156. 126001 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9845
157. 126691 Dalbergia sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10061
158. 126698 Dalbergia sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10065
159. 127096 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1827
160. 128372 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2173
161. 128458 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2259
162. 128501 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2302
163. 128547 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 1987
164. 128765 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2205
165. 130086 Dalbergia sp. N. Muangyen 3762
166. 130302 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2478
167. 130366 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2508
168. 130379 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2521
169. 130496 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2637
170. 130588 Dalbergia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 865
171. 130777 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2823
172. 130927 Dalbergia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1200
173. 132277 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7369
174. 132333 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7459
175. 132486 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7328
176. 133544 Dalbergia sp. Natdanai Pan-in V 329
177. 134317 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2667
178. 135766 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7734
179. 135844 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7812
180. 135931 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7893
181. 135996 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7958
182. 136243 Dalbergia sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8691
183. 136379 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3404
184. 136518 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3543
185. 137454 Dalbergia sp. K. Kertsawang 2708
186. 137851 Dalbergia sp. K. Inthamma 1435
187. 137925 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2819
188. 138094 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2988
189. 138109 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3003
190. 138170 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3064
191. 138194 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3088
192. 138367 Dalbergia sp. K. Inthamma 1643
193. 138950 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3829
194. 139058 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 367
195. 139059 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 368
196. 139136 Dalbergia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 448
197. 139346 Dalbergia sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1920
198. 140465 Dalbergia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101615
199. 140466 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101684
200. 141117 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3130

ปิด

QR code