ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 131005
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Premna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1278
Collected date

วันที่เก็บ

6 Aug 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

821
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

95    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6703 Premna sp. W. Nanakorn et al. 6703
2. 18994 Premna sp. W. Nanakorn et al. 18994
3. 23306 Premna sp. W. Pongamornkul 952
4. 27601 Premna sp. C. Maknoi 788
5. 29651 Premna sp. C. Glamwaewwong 1385
6. 31927 Premna sp. C. Maknoi 1371
7. 32841 Premna sp. N. Muangyen 157
8. 34114 Premna sp. W. Pongamornkul 2039
9. 34919 Premna sp. C. Leeratiwong 06-307
10. 37838 Premna sp. M. Norsaengsri 3803
11. 38385 Premna sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2157
12. 40655 Premna sp. S. Watthana 3057
13. 41258 Premna sp. S. Watthana 3257
14. 45086 Premna sp. M. Tanaros 488
15. 45087 Premna sp. M. Tanaros 489
16. 45905 Premna sp. C. Maknoi 3818
17. 47896 Premna sp. M. Norsaengsri 7064
18. 48678 Premna sp. M. Norsaengsri s.n.
19. 51510 Premna sp. Kanchana & Pattaraporn 7
20. 53916 Premna sp. C. Maknoi 3198
21. 56476 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051235
22. 56502 Premna sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051139
23. 59740 Premna sp. S. Klongngern 35
24. 61937 Premna sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087395
25. 62054 Premna sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087423
26. 62528 Premna sp. Romklao Botanical Garden 0468/2555
27. 62609 Premna sp. W. Pongamornkul 2862
28. 64704 Premna sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9968
29. 65996 Premna sp. M. Norsaengsri 3042
30. 65997 Premna sp. M. Norsaengsri 3874
31. 66336 Premna sp. W. Pongamornkul 3376
32. 66545 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3365
33. 66548 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3368
34. 66896 Premna sp. W. Pongamornkul 3478
35. 67259 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 772
36. 67580 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 847
37. 67601 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 868
38. 67758 Premna sp. M. Norsaengsri 5816
39. 68821 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089645
40. 68179 Premna sp. C. Maknoi 4284
41. 68305 Premna sp. C. Maknoi 4408
42. 68750 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089568
43. 68803 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089628
44. 68805 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089631
45. 68861 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089693
46. 71374 Premna sp. W. Pongamornkul 3814
47. 72868 Premna sp. M. Norsaengsri 10985
48. 73054 Premna sp. M. Norsaengsri 11221
49. 73055 Premna sp. M. Norsaengsri 11222
50. 73069 Premna sp. M. Norsaengsri 11237
51. 73730 Premna sp. W. Pongamornkul 04140
52. 75010 Premna sp. M. Norsaengsri 11055
53. 75209 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2280
54. 75266 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2468
55. 75489 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095181
56. 75968 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094308
57. 76007 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095365
58. 79169 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-364
59. 79238 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-433
60. 81346 Premna sp. C. Maknoi 7528
61. 85491 Premna sp. C. Maknoi 8190
62. 85354 Premna sp. C. Maknoi 8002
63. 86298 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-302
64. 87535 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-377
65. 88024 Premna sp. C. Maknoi 7710
66. 89818 Premna sp. C. Maknoi 4775
67. 91003 Premna sp. N. Muangyen 1013
68. 91098 Premna sp. N. Muangyen 1108
69. 91780 Premna sp. N. Muangyen 1148
70. 91807 Premna sp. N. Muangyen 1175
71. 95159 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-198
72. 95174 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-213
73. 95184 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-223
74. 95764 Premna sp. W. Pongamornkul 6048
75. 98720 Premna sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-197
76. 104640 Premna sp. C. Maknoi 5784
77. 104789 Premna sp. C. Maknoi 5665
78. 111369 Premna sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-317
79. 112585 Premna sp. C. Maknoi 3382
80. 113589 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-290
81. 114927 Premna sp. T. Choopan et al. 2018-149
82. 116314 Premna sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6966
83. 117595 Premna sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1687
84. 117921 Premna sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-291
85. 119140 Premna sp. N. Boonruang 0250
86. 124644 Premna sp. N. Muangyen 3221
87. 125622 Premna sp. N. Muangyen 3702
88. 133933 Premna sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3453
89. 134033 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3498
90. 134132 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3597
91. 136101 Premna sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 15
92. 136967 Premna sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103607
93. 137564 Premna sp. K. Inthamma 1148
94. 137806 Premna sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1390
95. 138162 Premna sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3056

ปิด

QR code