ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130972
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrophthoe sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Loranthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1245
Collected date

วันที่เก็บ

6 Apr 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Parasitic shrubs. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 817 Dendrophthoe sp. W. Nanakorn et al. 817
2. 2370 Dendrophthoe sp. W. Nanakorn et al. 2370
3. 19074 Dendrophthoe sp. W. Nanakorn et al. 19074
4. 20593 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1492
5. 35524 Dendrophthoe sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8348
6. 35670 Dendrophthoe sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8515
7. 49027 Dendrophthoe sp. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom, A. Nalamphoon T 11744
8. 51043 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 2649
9. 50418 Dendrophthoe sp. Shunsuke Tsugaru T 61819
10. 56887 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri, S. Mattapha 9197
11. 62156 Dendrophthoe sp. ANS TH 09 10
12. 62157 Dendrophthoe sp. ANS TH 09 11
13. 62158 Dendrophthoe sp. ANS TH 09 12
14. 62160 Dendrophthoe sp. ANS TH 09 14
15. 62162 Dendrophthoe sp. ANS TH 09 16
16. 62163 Dendrophthoe sp. ANS TH 09 18
17. 62164 Dendrophthoe sp. ANS TH 09 19
18. 62165 Dendrophthoe sp. ANS TH 09 20
19. 71382 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 3822
20. 76645 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 11026
21. 76650 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 11031
22. 81886 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 11920
23. 82952 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri 12336
24. 94201 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 5901
25. 95928 Dendrophthoe sp. M. Norsaengsri, P. Srisanga 10816
26. 101150 Dendrophthoe sp. W. Pongamornkul 6171
27. 111184 Dendrophthoe sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 132
28. 113837 Dendrophthoe sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 87
29. 117088 Dendrophthoe sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 281
30. 120615 Dendrophthoe sp. N. Muangyen 2598
31. 121057 Dendrophthoe sp. N. Muangyen 3039
32. 123613 Dendrophthoe sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 149
33. 128124 Dendrophthoe sp. K. Inthamma 983
34. 128130 Dendrophthoe sp. K. Inthamma 989
35. 131039 Dendrophthoe sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1312
36. 139151 Dendrophthoe sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 466

ปิด

QR code