ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 131098
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2289
Collected date

วันที่เก็บ

4 Apr 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm high near stream in evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

318
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 25696 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 233
2. 46074 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 3769
3. 59783 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Pitaksantipap 17
4. 68162 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 4267
5. 68178 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 4283
6. 68201 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 4306
7. 77623 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. NULL
8. 82668 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 7569
9. 82797 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 7698
10. 83042 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. M. Norsaengsri 12426
11. 89769 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 4798
12. 90644 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. N. Muangyen 907
13. 90993 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. N. Muangyen 1003
14. 95281 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4092
15. 104687 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 5562
16. 104722 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 5597
17. 105443 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 6786
18. 105472 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. C. Maknoi 6815
19. 114454 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4799
20. 114459 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4804
21. 115090 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 625
22. 115811 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. K. Wangwasit 180425 6
23. 116351 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. N. Boonruang 30
24. 121142 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. N. Muangyen 3124
25. 137841 Gagnepainia godefroyi (Baill.) K.Schum. K. Inthamma 1425

ปิด

QR code