ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 131438
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carallia brachiata (Lour.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

RHIZOPHORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Chusie Trisonthi BD 21
Collected date

วันที่เก็บ

6 Mar 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1151 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 1151
2. 3167 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 3167
3. 8158 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 8158
4. 8529 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 8529
5. 8714 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 8714
6. 13041 Carallia brachiata (Lour.) Merr. S. Watthana & W. Pongamornkul 211
7. 14164 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Nanakorn et al. 14164
8. 17859 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 510
9. 18721 Carallia brachiata (Lour.) Merr. P. Srisanga 1879
10. 18801 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Nanakorn 738
11. 22589 Carallia brachiata (Lour.) Merr. S. Watthana and P. Thongson 1695
12. 27470 Carallia brachiata (Lour.) Merr. P. Kumphet sn. 154
13. 29247 Carallia brachiata (Lour.) Merr. S. Watthana 2246
14. 29764 Carallia brachiata (Lour.) Merr. C. Maknoi 1085
15. 29805 Carallia brachiata (Lour.) Merr. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070320-23
16. 31129 Carallia brachiata (Lour.) Merr. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2804
17. 35029 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 1833
18. 35030 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 1834
19. 35031 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 1835
20. 35334 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8142
21. 38194 Carallia brachiata (Lour.) Merr. P. Wessumritt 120
22. 38663 Carallia brachiata (Lour.) Merr. S. Watthana 2887
23. 39832 Carallia brachiata (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 4939
24. 41566 Carallia brachiata (Lour.) Merr. P. Wessumritt 302
25. 43345 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Zhou Shi-shun 4567
26. 43889 Carallia brachiata (Lour.) Merr. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1426
27. 43904 Carallia brachiata (Lour.) Merr. S. Gardner & S. Khumchompoo ST1922
28. 43940 Carallia brachiata (Lour.) Merr. S. Gardner ST2689
29. 47261 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chusie KY476
30. 49125 Carallia brachiata (Lour.) Merr. S. Watthana 3388
31. 56380 Carallia brachiata (Lour.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9017
32. 57659 Carallia brachiata (Lour.) Merr. C. Maknoi 4076
33. 64344 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 2893
34. 66580 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2840
35. 66697 Carallia brachiata (Lour.) Merr. C. Maknoi 4198
36. 74855 Carallia brachiata (Lour.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10837
37. 76215 Carallia brachiata (Lour.) Merr. C. Maknoi 6761
38. 76751 Carallia brachiata (Lour.) Merr. C. Maknoi 4673
39. 79962 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098008
40. 80263 Carallia brachiata (Lour.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-79
41. 81171 Carallia brachiata (Lour.) Merr. C. Maknoi 7353
42. 83085 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 4620
43. 83956 Carallia brachiata (Lour.) Merr. M. Pinyosak & P. Wessumritt 104
44. 84019 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 4805
45. 84704 Carallia brachiata (Lour.) Merr. K. Kertsawang 3485
46. 84801 Carallia brachiata (Lour.) Merr. K. Kertsawang 2287
47. 92560 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 5363
48. 93627 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Rukarcha 37
49. 95983 Carallia brachiata (Lour.) Merr. P. Phaosrichai 381
50. 110382 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5499
51. 117605 Carallia brachiata (Lour.) Merr. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1697
52. 118464 Carallia brachiata (Lour.) Merr. K. Inthamma 363
53. 122875 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-345
54. 122890 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-360
55. 131988 Carallia brachiata (Lour.) Merr. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 177
56. 134665 Carallia brachiata (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2020-52
57. 134966 Carallia brachiata (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2020-508

ปิด

QR code