ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 131402
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coelogyne sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Orchidaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Mamoru Kanzaki, Naho Ando 282285-Y 424
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jan 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphytic orchid.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21455 Coelogyne sp. M. Norsaengsri 1700
2. 25379 Coelogyne sp. C. Glamwaewwong 1188
3. 25524 Coelogyne sp. C. Glamwaewwong 1215
4. 25527 Coelogyne sp. C. Glamwaewwong 1212
5. 25530 Coelogyne sp. C. Glamwaewwong 1213
6. 35825 Coelogyne sp. C. Maknoi 1757
7. 41008 Coelogyne sp. K. Kertsawang 924
8. 46975 Coelogyne sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 194
9. 64631 Coelogyne sp. S. Watthana 3716
10. 64634 Coelogyne sp. S. Watthana 3719
11. 87112 Coelogyne sp. S. Watthana 3694
12. 96650 Coelogyne sp. C. Glamwaewwong 60 166
13. 96780 Coelogyne sp. C. Glamwaewwong 60 296
14. 98703 Coelogyne sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 180
15. 115452 Coelogyne sp. C. Maknoi 5370
16. 117239 Coelogyne sp. N. Muangyen 2506
17. 121770 Coelogyne sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1830
18. 123608 Coelogyne sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 144
19. 133274 Coelogyne sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1062
20. 133702 Coelogyne sp. Natdanai Pan-in V 487
21. 138505 Coelogyne sp. K. Inthamma 1781
22. 143105 Coelogyne sp. C. Maknoi et al. 6177

ปิด

QR code