ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 131549
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygonum chinense L.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Chusie Trisonthi BD 210
Collected date

วันที่เก็บ

7 Nov 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 70 cm high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 927 Polygonum chinense L. W. Nanakorn et al. 927
2. 5580 Polygonum chinense L. W. Nanakorn et al. 5580
3. 7924 Polygonum chinense L. W. Nanakorn et al. 7924
4. 9670 Polygonum chinense L. W. Nanakorn et al. 9670
5. 10267 Polygonum chinense L. W. Pongamornkul 38
6. 31909 Polygonum chinense L. Pranee Palee 987
7. 43461 Polygonum chinense L. D. Khrueasan MS-29
8. 48092 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7261
9. 51498 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7568
10. 55315 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8272
11. 55330 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8287
12. 57074 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9353
13. 59131 Polygonum chinense L. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1918
14. 61399 Polygonum chinense L. Law Shein 088366
15. 61472 Polygonum chinense L. Ling Shein Man 087647
16. 64140 Polygonum chinense L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2542
17. 65482 Polygonum chinense L. K. Srithi 414
18. 65610 Polygonum chinense L. M. Norsaengsri 10099
19. 71923 Polygonum chinense L. J. Towaranonte s.n.
20. 74124 Polygonum chinense L. Zhou-Shishun 7323
21. 74394 Polygonum chinense L. Zhou-Shishun 7757
22. 74636 Polygonum chinense L. Zhou-Shishun 7619
23. 84978 Polygonum chinense L. S. Watthana 4085
24. 101280 Polygonum chinense L. N. Muangyen AKN 029
25. 101303 Polygonum chinense L. S. Wanchan 19
26. 101327 Polygonum chinense L. Jittiporn Thasaniyakorn 135-136
27. 109568 Polygonum chinense L. S. Wanchan 19
28. 109605 Polygonum chinense L. Jittiporn Tassaniyakorn 135
29. 135400 Polygonum chinense L. Fumihiro Konta CH- 417

ปิด

QR code