ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 132483
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7325
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jun 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm high in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4406 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 4406
2. 4498 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 4498
3. 4887 Cyperus sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 58
4. 5032 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5032
5. 5039 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5039
6. 5379 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5379
7. 7364 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7364
8. 7208 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7208
9. 7543 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7543
10. 9510 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 9510
11. 11283 Cyperus sp. Thon 13
12. 13318 Cyperus sp. McDonald et al. 5790
13. 13698 Cyperus sp. P. Suksathan 1469
14. 15169 Cyperus sp. M. Norsaengsri 840
15. 16103 Cyperus sp. P. Suksathan 1968
16. 17304 Cyperus sp. P. Suksathan 2613
17. 20250 Cyperus sp. M. Norsaengsri 1309
18. 20247 Cyperus sp. M. Norsaengsri 1306
19. 31782 Cyperus sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1189
20. 39159 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4245
21. 41389 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4061
22. 47836 Cyperus sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 222
23. 50379 Cyperus sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60749
24. 50047 Cyperus sp. M.N. Tamura T-60198
25. 50091 Cyperus sp. M.N. Tamura T-60225
26. 58220 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8752
27. 58442 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9477
28. 58568 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9603
29. 58574 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9609
30. 59142 Cyperus sp. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1933
31. 59256 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9793
32. 63474 Cyperus sp. M. Norsaengsri 6732
33. 67725 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5783
34. 67735 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5793
35. 70898 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5704
36. 73057 Cyperus sp. M. Norsaengsri 11225
37. 75003 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10868
38. 76180 Cyperus sp. C. Maknoi 6726
39. 77553 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10974
40. 81684 Cyperus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11724
41. 82168 Cyperus sp. C. Maknoi 7760
42. 84957 Cyperus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4048
43. 85015 Cyperus sp. S. Watthana 3878
44. 85035 Cyperus sp. S. Watthana 3903
45. 85963 Cyperus sp. K. Wangwasit 050617-10
46. 85966 Cyperus sp. K. Wangwasit 050617-5
47. 89616 Cyperus sp. C. Maknoi 6369
48. 94330 Cyperus sp. N. Muangyen 1457
49. 95037 Cyperus sp. Chusie & Trithip Sukho MHR052
50. 95561 Cyperus sp. N. Muangyen 1758
51. 98396 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-276
52. 102026 Cyperus sp. K. Kertsawang 4290
53. 102028 Cyperus sp. K. Kertsawang 4292
54. 102177 Cyperus sp. K. Kertsawang 4441
55. 104261 Cyperus sp. S. Kamonnate 825
56. 104578 Cyperus sp. W. Pongamornkul 6355
57. 105971 Cyperus sp. W. Pongamornkul 6447
58. 106448 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 903
59. 110166 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1039
60. 110889 Cyperus sp. N. Muangyen 2105
61. 112810 Cyperus sp. N. Muangyen 2297
62. 113069 Cyperus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6674
63. 113899 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-149
64. 114742 Cyperus sp. Thitiporn Pingyot 267
65. 115495 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1387
66. 115522 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1414
67. 115564 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1456
68. 117462 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1554
69. 118183 Cyperus sp. N. Pan-in 143
70. 118186 Cyperus sp. N. Pan-in 146
71. 120917 Cyperus sp. N. Muangyen 2899
72. 121675 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1736
73. 122115 Cyperus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1448
74. 122119 Cyperus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1452
75. 123489 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-027
76. 123502 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-040
77. 123573 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-111
78. 125034 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 656
79. 125061 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 683
80. 125065 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 687
81. 125066 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 688
82. 125067 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 689
83. 125121 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 743
84. 125144 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 766
85. 125164 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1579
86. 127304 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1939
87. 128231 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2032
88. 129425 Cyperus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4283
89. 129556 Cyperus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4414
90. 130726 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2772
91. 130887 Cyperus sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1160
92. 131087 Cyperus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2278
93. 132246 Cyperus sp. W. Pongamornkul 7338
94. 133080 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3044
95. 134040 Cyperus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3505
96. 135846 Cyperus sp. W. Pongamornkul 7814
97. 135889 Cyperus sp. W. Pongamornkul 7857
98. 135943 Cyperus sp. W. Pongamornkul 7905
99. 136334 Cyperus sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 253
100. 136613 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3638
101. 138860 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3739
102. 139792 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4033
103. 140388 Cyperus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100099
104. 140389 Cyperus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100172
105. 140390 Cyperus sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101510
106. 140391 Cyperus sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101524
107. 140392 Cyperus sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101585

ปิด

QR code